Commissies – Juridische raden

De statuten van VOLLEY BELGIUM voorzien drie nationale juridische raden, meer bepaald de raad van eerste aanleg, de beroepsraad en de verbrekingsraad.

Voorzitter raad van eerste aanleg

Frank VANDEWALLE

Voorzitter beroepsraad

Luc VANAVERBEKE

Voorzitter verbrekingsraad

Olivier ROSSILLON