Uitspraken juridische dossiers (tussen haakjes de datum van publicatie)

(2020 07 14) PFVBBP 2020/0033/NAT1D Uitspraak eerste aanleg dd 06/07/2020

(2020 06 15) PFVBBP 2019/0030/LB : uitspraak beroepsraad dd 26052020

(2020 06 15) PFVBBP 2019/0030/LB : uitspraak eerste aanleg dd 24022020

(2020 01 07) PFVBBP 2019/0029/LB : uitspraak eerste aanleg dd 17122019

(2019 07 08) PFVBBP 2019/0014/LB :  uitspraak beroepsraad dd 14062019

(2019 07 08) PFVBBP 2019/0014/LB :  uitspraak eerste aanleg dd 03042019

 

 

Bondsparket (2019/06/27)

Volley Belgium Bondsparket

Procureur : Toon SORGELOOS
Substituut-procureurs : Thierry FREYNE, François DUBOIS & Johan LESCRAUWAET

Secretaris : Serge LIBERT

Loofblommestraat 7
B-9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem
09/ 225.50.43
E-mail:  info@vbbp-pfvb.be

 

Praktische info (zie Juridisch reglement & Infofiche Clubs 2018)

  • Lijst alternatieve opdrachten (art. 34, §1, 6 & art. 34, §2, 10): GEEN.
  • Forfaitaire bedragen voor administratie- en dossierkosten (art. 33):
  1. Eerste aanleg:   € 100,00
  2. Beroep:             € 200,00
  3. Verbreking:       € 300,00