Bondsparket (2019/06/27)

Volley Belgium Bondsparket

Procureur : Toon SORGELOOS
Substituut-procureurs : Thierry FREYNE, François DUBOIS & Johan LESCRAUWAET

Secretaris :  Serge LIBERT †

                       Etienne PORIAU

Loofblommestraat 7
B-9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem
09/ 225.50.43
E-mail:  info@vbbp-pfvb.be

 

Praktische info (zie Juridisch reglement & Infofiche Clubs 2018)

  • Lijst alternatieve opdrachten (art. 34, §1, 6 & art. 34, §2, 10): GEEN.
  • Forfaitaire bedragen voor administratie- en dossierkosten (art. 33):
  1. Eerste aanleg:   € 100,00
  2. Beroep:             € 200,00
  3. Verbreking:       € 300,00