NIEUW JURIDISCH REGLEMENT : informatiefiche (2018/11/23)

Sinds 1 september 2018 is voor de nationaal spelende clubs (en hun spelers) een nieuw juridisch reglement van kracht.  Om dit belangrijke instrument meer toegankelijk te maken heeft Volley Belgium voor u een infofiche opgesteld.

Verzeker u er alvast van dat uw juridisch electronisch adres correct is.