JURIDISCH REGLEMENT en informatiefiche (update adres bondsparket, 20230201)

Sinds 1 september 2018 is voor de nationaal spelende clubs (en hun spelers) een nieuw juridisch reglement van kracht.  Om dit belangrijke instrument meer toegankelijk te maken heeft Volley Belgium voor u een Infofiche opgesteld. Beide documenten kregen een update naar aanleiding van de verhuis van het Bondsparket in 2023.

Verzeker u er alvast van dat uw juridisch electronisch adres correct is.