How do you combine beach and indoor training? – Webinar Thursday 13 January-

Combination between beach & indoor
With the increasing relevance of beach volleyball as an Olympic Sport, many countries already have national beach volleyball programs. The Netherlands has had since 2007 a youth and senior national beach volleyball program. The Netherlands also has a “hybrid” vision where all talented youth players have the chance to learn both disciplines. In the webinar given by Victor Anfiloff (former head coach Beach Team Netherlands) and Joep van Iersel (FIVB and CEV Technical Supervisor), they will share the lessons learned from the last 10+ years. This will include load management, technical differences, and selection policies in hybrid programs.

Cooperation of the Nevobo & WEVZA
The webinar is a cooperation between the Dutch Volleyball Federation (Nevobo) and the Western European Volleyball Zonal Association (WEVZA). Trainers from all over Europe can register, so the evening will therefore mainly be in English.

Information
Date:                                                   January 13th 2022
Time:                                                   7.30 – 9.00 pm (Dutch time)
Registration:                                       Click here
Deadline for registration:                    January 6th 2022

Questions about the webinar?           Contact Henk Steeghs.

COVID-richtlijnen 20/11/2021 – 28/01/2022 (update 19/01)

De aanpassing ten opzichte van de eerder verspreide communicatie (van 24/11) wordt hieronder in het rood vermeld. 

Ingevolge de beslissingen van het Overlegcomité van 18/11 en de daaropvolgende interpretaties vanwege de verschillende ministeries van sport zijn vanaf 23/11/2021 tot 28/01/2022 volgende richtlijnen van toepassing. Als volleybalfederatie begrijpen we dat dit behoorlijk wat organisatorische problemen met zich meebrengt voor onze clubs, maar deze maatregelen worden ons opgelegd door de overheid in het kader van de bestrijding van de pandemie.

Omdat de sport een niet-federale bevoegdheid is werden de initiële maatregelen van de federale overheid nadien bijgestuurd door de beide ministers van sport. Wij baseren ons daarom op verschillende communicatie vanwege VSF (Vlaamse Sportfederatie) en AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone). Wij verontschuldigen ons als federatie indien dit voor verwarring zou zorgen maar dit gebeurt nu eenmaal buiten onze wil om.

 • Het Covid Safe Ticket (CST) is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test (ook een snelle Antigeen (AG) test bij apotheker) of van een herstelcertificaat. Enkel mits voorlegging van dit ticket samen met de identiteitskaart kan een persoon toegang krijgen tot de wedstrijd / sporthal. Dit geldt voor alle toeschouwers boven de 12 jaar en twee maand. Enkel met een groen scherm wordt de toegang tot de sporthal verleend. Personen van buitenlandse origine dienen minimaal in het bezit te zijn van een document in één van de landstalen of in het Engels waarin de vaccinatie of recente negatieve test aangetoond kan worden.
 • Ter info : de officiële app voor controle van de CST kan vrij gedownload worden op : https://www.covidscan.be/nl/ 
 • Deze regel is geldig voor alle wedstrijden in de vier nationale reeksen ( Liga, 1e nationale, 2e nationale en 3e nationale), zowel voor hoofdwedstrijden als voorwedstrijden. Dezelfde regel geldt voor eventuele oefenwedstrijden of tornooien.
 • De thuisclub is verantwoordelijk voor toepassing van deze regels.
 • Het gebruik van het mondmasker is verplicht tijdens de volledige aanwezigheid in de infrastructuur voor iedereen boven de leeftijd van 10 jaar.

Uitzonderingen :

 • Spelers zijn vrijgesteld van het mondmasker tijdens de opwarming voor de wedstrijd en op het ogenblik dat ze effectief op het terrein staan. Wisselspelers dragen steeds het mondmasker.
 • Alle officials dragen het mondmasker. Enkel de scheidsrechters zijn vrijgesteld van het mondmasker tijdens de wedstrijd zelf.
 • Conform de richtlijnen van de overheid wordt een volledig respect van de basisregels verwacht. Zie hiervoor ook de regels welke op 6/9/2021 verschenen op de website van Volley Belgium.
 • De hoofdcoach hoeft tijdens de wedstrijd geen mondmasker te dragen.

 

Een wedstrijd kan door een club enkel rechtsgeldig uitgesteld worden omwille van een (vermoedelijke) COVID-besmetting binnen een ploeg:

 • indien de MNC (Management National Competitions, ex-NOC) hiervan vooraf verwittigd wordt via mail ( > NOC-CNR@volleybelgium.be ), verstuurd door de voorzitter of secretaris van de betrokken club, met uitdrukkelijke melding van het wedstrijdnummer,
 • én indien de resultaten van een COVID PCR-test van minimum 2 positief geteste spelers van de betrokken ploeg binnen de 3 werkdagen na de wedstrijd gezamenlijk (geen individuele verzendingen!) via mail worden overgemaakt aan de MNC.

Indien deze bewijsstukken niet (of niet tijdig) overgemaakt worden, zal de MNC een forfait uitspreken ten nadele van de betrokken ploeg.

Wij rekenen op jullie medewerking om aldus een lockdown en / of verdere uitbreiding van de pandemie te kunnen vermijden.

Serge LIBERT is niet meer

 

  Une personne chère ne nous quitte jamais.

Elle vit au plus profond de notre cœur , et

pour la revoir il suffit de se rappeler les moments partagés.

Adieu l’ami .

Serge was heel actief in onze federatie als scheidsrechter en als secretaris van het Bondsparket.

VOLLEY BELGIUM en het Bondsparket bieden de familie LIBERT hun medeleven aan.

 

COVID en Covid Safe Ticket (CST)

Aangezien de Covid regels/richtlijnen vanuit de verschillende regeringen voortdurend wijzigen, ook met betrekking tot het gebruik van het Covid Safe Ticket, raden we ieder van u aan om uzelf goed op de hoogte te houden over de laatste regels en toepassingen hieromtrent.

Volley Belgium respecteert de overheidsregels op het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) doch voegt daar geen eigen regels aan toe. Het gebruik van een CST (tenzij waar het echt verplicht zou zijn door de overheid) is dus een vrije beslissing is van de organisator van een wedstrijd. Het is aan de thuisspelende ploeg om de bezoeker in te lichten over de lokaal geldende regels.

COVID protocol 4.0 in voege vanaf 6 september 2021

COVID protocol – versie 4.0 – update 06.09.2021

 1. Inleiding

De nationale veiligheidsraad besliste in zijn vergadering van 20 augustus 2021 om de beperkende maatregelen voortvloeiende uit de vorige protocollen voor de sport geheel te laten wegvallen. Deze beslissing werd overgenomen door de ministers van sport van de deelstaten.

De COVID-cel besliste in zijn vergadering van 3 september 2021 om deze beslissing integraal over te nemen voor de organisatie van wedstrijden in de verschillende nationale competities.

 

 1. Aanbeveling

Het is nu aan ons allemaal om er samen voor te zorgen dat we kunnen blijven volleyballen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid!

Voor alles geldt: blijf je gezond verstand gebruiken.

 • Heb je gezondheidsklachten? Blijf thuis, bezoek je behandelde huisarts en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen ( spelers, coaches, officials, supporters, ..);
 • Was vaak je handen met water en zeep/handgel, ook voor en na bezoek van je sportlocatie;
 • Gebruik enkel je eigen materialen (handdoeken, drinkbussen, etc.);
 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent.

 

 1. Maatregelen lokale of regionale overheden

 Eventuele maatregelen opgelegd door lokale overheden met betrekking tot sportinfrastructuur dienen evenwel te blijven gerespecteerd. De thuisspelende clubs wordt gevraagd om deze ten laatste vier kalenderdagen voor de speeldag (dus op dinsdag voor wedstrijden op zaterdag en zondag, op maandag voor de vrijdagavondwedstrijden) voor de wedstrijd te melden aan de bezoekende clubs.

 

 1. Vragen ?

De commissie welke verantwoordelijk is voor de organisatie  van de nationale competities zal alle vragen van de clubs centraliseren en beantwoorden.

Het emailadres van de COVID-cel is niet meer actief.

Alle vragen dienen dan ook gericht te worden aan :  noc-cnr@volleybelgium.be

 

 

 

 

 

Herbenoeming Guy Juwet en Claude Kriescher tot juni 2025

Tijdens de Algemene Vergadering Volley Belgium welke georganiseerd werd op dinsdagavond 15/06 werd beslist om de mandaten van het dagelijks bestuur van Volley Belgium te vernieuwen voor 4 jaar.

 • Op voorstel van Volley Vlaanderen werd het mandaat van Guy Juwet als nationaal voorzitter van de federatie hernieuwd tot juni 2025.  Guy zal dit blijven doen in combinatie met zijn mandaat als secretaris van de European Financial Commission binnen de CEV, de overkoepelende Europese organisatie.
 • Op voorstel van de Fédération Volley Wallonie Bruxelles werd het mandaat van Claude Kriescher als financieel bestuurder van Volley Belgium hernieuwd tot juni 2025.  Claude zal dit blijven doen met zijn mandaat als Vice-Voorzitter van de Zonal Association WEVZA binnen de CEV.

Beide herbenoemingen werden unaniem goedgekeurd door de 18 effectieve leden van de Algemene Vergadering welke aangeduid werden door hun respectievelijke vleugelfederaties.

Het BELGIAN BEACHVOLLEY CHAMPIONSHIP gaat van start!

Vorig jaar trok COVID een hele dikke streep door het Beach seizoen.  Dat overkomt ons geen twee keer!

Speciaal voor u organiseert de Belgian Beach Tour Commission (BBTC) een nationaal kampioenschap voor de gevestigde waarden, en zelfs een tweede nationaal circuit ‘nationaal 2’ voor het opstormend talent.  Wees onze gast op de volgende locaties:

Belgian Beachvolley Championship 2021
Kwalificaties       Manche  Locatie                       
12/06/2021 13/06/2021 Ieper
26/06/2021 27/06/2021 Kortrijk
3/07/2021  4/07/2021 Lommel
10/07/2021  11/07/2021 Waregem
24/07/2021  25/07/2021 Leuven
31/07/2021  1/08/2021 Haacht
07/08/2021  08/08/2021 Hechtel-Eksel
13-14/08/2021 15/08/2021 Brussel

 

Wie mee wil strijden registreert zich  via de website  van de BBTC en leest alvast het reglement (opgelet : lichte aanpassing op 11/06).  Meer info over het nationaal 2 – circuit vind je hier .

Een gevuld zomerprogramma voor het Belgische Volley

Beste volleyballiefhebbers,

 

Enkele weken geleden bereikten we het einde van het indoor-volleybalseizoen 2020-21.  Een seizoen dat een aparte plaats zal opeisen in de geschiedenisboeken. Een tweede seizoen op rij dat onderbroken moest worden gelet de impact van de Corona-pandemie.

 

Gelukkig konden onze beide Liga’s -dank zij een specifiek protocol welke onderhandeld werd met de overheid- blijven volleyballen. Dit kostte heel wat energie en middelen van de ligaclubs, de federatie en de beide Liga’s. En van al diegenen die zich elke dag inzetten voor het volleybal.

 

Op het einde van dit seizoen een welgemeende proficiat aan de gelauwerde liga-teams :

 • Beker van Belgie Dames : Avo Asterix Beveren
 • Beker van Belgie Heren : Knack Roeselare
 • Kampioen van Belgie Dames : Avo Asterix Beveren
 • Kampioen van Belgie Heren : Knack Roeselare

Ook onze europees spelende clubs deden het meer dan voortreffelijk en vertegenwoordigden Volley Belgium in de verschillende europese cups !

 

Een welgemeende dank aan eenieder die hiertoe zijn steentje heeft bijgedragen !

 

Door de intussen op gang gebrachte vaccinatiecampagne lijkt de toekomst voor de beleving van het volleybal plots rooskleuriger. We hopen samen met ieder van jullie van start te kunnen gaan in het najaar met alle competities. Niet alleen in de hoogste reeks, maar opnieuw in alle reeksen van onze federatie, van jeugd tot senior, van provinciale tot nationale reeksen.

 

We wachten echter niet tot september om het volleybal nu reeds in de kijker te plaatsen. Hieronder een zo volledig mogelijk overzicht van de aankomende volleybalorganisaties waar Volley Belgium deze zomer in vertegenwoordigd is of organiseert. Alle organisaties, met of zonder publiek, natuurlijk steeds volgens de voorschriften van de overheid.

 

Mei

 • 6-9 mei                               Continental Cup Beach Volley, Baden – Oostenrijk
 • 7-9 mei                               EK kwalificatie U16 meisjes, Eurovolleycenter Vilvoorde
 • 7-9 mei                               EK kwalificatie U17 jongens, Tsjechië
 • 9 mei                                   oefenwedstrijd Yellow Tigers – Nederland, Beveren
 • 12-15 mei                          stage Red Dragons in Polen
 • 13-16 mei                          stage Yellow Tigers in Duitsland
 • 19 mei                                 oefenwedstrijd Nederland – Yellow Tigers, Nederland
 • 25 mei – 20 juni                  Volleyball Nations League Yellow Tigers, Rimini – Italië
 • 28-30 mei                           Poulefase European Golden League Red Dragons, Estland

Juni

 • 25 mei – 20 juni                  Volleyball Nations League Yellow Tigers, Italië
 • 4-6 juni                                Poulefase European Golden League Yellow Tigers, Letland
 • 9-11 juni                             ministage Red Dragons – Venezuela
 • 12-13 juni                           Belgian Beach tornooi – Ieper
 • 19-20 juni                           European Golden League Final Four Red Dragons, Kortrijk
 • 23-26 juni                           Finale Continental Cup beach Volley, Scheveningen
 • 26 – 27 juni                        Belgian Beach tornooi Kortrijk

Juli

 • 3 – 4 juli                              Belgian Beach tornooi Lommel
 • 7 – 18 juli                            WK U20 meisjes, Kortrijk
 • 10 – 11 juli                         Belgian Beach tornooi Waregem
 • 14 – 18 juli                         FIVB Beach tornooi Leuven – 1-star-tornooi
 • 24 – 25 juli                         Belgian Beach tornooi Leuven
 • 31 juli – 1 augustus            Belgian Beach tornooi Haacht

 

Augustus

 • 8 – 9 augustus                   Belgian Beach tornooi Hechtel-Eksel
 • 12 – 15 augustus              Belgian Beach Masters Tornooi – Brussel (Atomium)
 • 18/08 – 4/9                       Europees Kampioenschap Yellow Tigers
 • 20/08  – 2/9                      WK U19 jongens, Iran
 •  Augustus 2020                Volleybal en Beach Volley op de Olympische Spelen – Japan

 

September

 • 20/08  – 2/9                      WK U19 jongens, Iran
 • 1/9 – 18/0                          Europees Kampioenschap Red Dragons
 • 22/9 – 3/10                       WK U21 jongens , Italië – Bulgarije

Oktober

 • 22/09 – 3/10                     WK U21 jongens , Italië – Bulgarije

 

 

 

 

 

PLAY-OFFS VOLLEYBAL DAMES EN HEREN OP NATIONALE TV

In deze hectische periode waar intensieve sportbeleving een gemis is, verenigt volleyballend België zich om topvolleybal in hun competitie op nationale (en regionale) TV aan te bieden zowel voor Dames als voor Heren.

Vanaf 27 februari zal het mogelijk zijn om te supporteren voor het favoriete volleybalteam, weliswaar vanuit de eigen zetel tijdens de Play-offs van het seizoen 2020 – 2021.

In nauwe samenwerking en intens overleg tussen de Liga Heren, Volley Belgium en Volley Vlaanderen, werd een akkoord gesloten met de Nationale Loterij – Euromillions om elk speelweekend een topaffiche via een aantal zenders naar het grote publiek te kunnen brengen. Door deze opportuniteit zullen ook de play-offwedstrijden van de Liga Dames in beeld gebracht kunnen worden.  

Voor de TV uitzendingen zal de kijker telkens verwend worden door een commentator vergezeld van een co-commentator uit de volleybalwereld voor duiding en analyse.
Alle prominente zenders nemen hieraan deel zodat de wedstrijden zullen te zien zijn op Telenet, Proximus TV, Voo en Sporza Livestream.

De 6 wedstrijden uit Liga Heren PO2 zullen op YouTube en Facebook te zien zijn.
• Play off 1 Heren (Champions PO) : elke speeldag 1 wedstrijd op de nationale zenders
• Play off 2 Heren (Challenge PO): elke speeldag 1 wedstrijd beschikbaar voor de regionale zenders
• Play off Finale Heren (Best of 5) : alle finale wedstrijden op de nationale zenders
• Play off Finale Dames : de twee halve finales en 1 finale wedstrijd op de nationale zenders

De definitieve kalenders hangen af van hoe de reguliere competitie zich zal ontrollen. Van zodra alle exacte data  gekend zijn, worden deze data, uren en locaties gecommuniceerd.

Proficiat aan de bekerwinnaars

 

Voor de elfde opeenvolgende keer werden de bekerfinales van het Belgische volleybal in Antwerpen georganiseerd. De EuroMillions Cup Finals vonden plaats in de Lotto Arena.

Bij de heren keerde Knack Roeselare met de beker huiswaarts. De classico tegen Greenyard Maaseik leverde een 3-1 eindstand (25-21, 25-23, 19-25, en 25-19.

Bij de dames was de overwinning voor Asterix Avo Beveren. Het versloeg VC Oudegem met 3-0 (25-27, 12-25, 20-25).

Dikke proficiat aan de kampioenen.

Link naar ons facebookevent: https://fb.me/e/2Zgy6a86v

bericht aan de clubs (25/01/2021) : stopzetting nationale competities NAT1, NAT2 & NAT3

Geachte voorzitter, geachte secretaris,

Gezien de evolutie en de huidige situatie van de corona-pandemie met de daarmee gepaard gaande maatregelen en rekening houdende met de beslissingen van het Belgische Overlegcomité dd. 22/01 heeft de Raad van Bestuur Volley Belgium in gezamenlijk overleg met beide vleugelfederaties Volley Vlaanderen en Fédération Volley Wallonie-Bruxelles de hiernavolgende beslissing genomen:

De competitie van het lopende seizoen ’20- ‘21 in de nationale reeksen (NAT1, NAT2, NAT3) zowel bij dames als bij heren, uitgezonderd LIGA, wordt definitief STOPGEZET voor de rest van het seizoen. Dit betekent dat er geen heropstart van de competitie meer zal gebeuren tijdens dit seizoen.

Indien de situatie en de maatregelen (federale en plaatselijke) het terug zouden toelaten, is het de clubs natuurlijk toegelaten om trainingen te hervatten, onderling vriendschappelijke wedstrijden of andere te organiseren. Dit evenwel steeds met inachtname van de geldende federale en/of lokale voorschriften of protocollen.

Hopelijk evolueren de omstandigheden in de goede richting zodat we in september 2021 een nieuw seizoen kunnen aanvatten. Dit nieuwe seizoen zal op identieke wijze georganiseerd worden als het huidige.

 

Johan Somers

Voorzitter Nationale Ontmoetingscommissie

NEW YEAR 2021

 

Welkom in 2021.

 

Intussen zijn we reeds aanbeland in het jaar 2021.

 

Omwille van de gekende redenen was 2020 een jaar waar we met graagte met z’n allen afscheid van hebben genomen. Op verschillende gebieden en voor zoveel mensen was 2020 heel moeilijk. Ook zo voor het volleybal, zowel in Belgie als internationaal.

 

Het seizoen 2019-2020 werd midden maart 2020 onderbroken en nadien niet meer heropgestart. Niet geheel onlogisch en onverwacht gezien de gezondheidsproblematiek die ons allen bezig houdt en die vandaag nog steeds onze eerste prioriteit moet zijn.

 

Binnen Volley Belgium werd in mei 2020 met goede hoop en vol vertrouwen alles klaar gezet voor de competitiehervorming die zou ingaan bij aanvang van het seizoen 2020-2021. Een competitiehervorming die gedurende bijna twee jaar intens samen voorbereid werd door de beleidsmensen van Volley Belgium, Volley Vlaanderen en FVWB.

 

Maar ook dit seizoen loopt in alle nationale en lagere reeksen wederom niet zoals gepland. Een blanco-seizoen werd afgekondigd in de drie laagste nationale reeksen. En nu kijken we met zijn allen reikhalzend uit naar een groen licht vanuit de federale overheid om onze sport terug te kunnen opstarten. Al zijn zelfs de grootste optimisten in dit geval eerder pessimistisch ingesteld. Afwachten en duimen.

 

Een ‘valse’ start voor de competitiehervorming. Maar we laten niet los en zullen deze hervorming opnieuw inbouwen bij het begin van volgend seizoen. We kijken hoopvol vooruit.

 

Bij de start van een nieuw kalenderjaar is het traditie om de beste wensen voor het nieuwe jaar aan te bieden.

 

Een traditie die ik vandaag niet wil in stand houden. Ik hou eraan om vooraf alle volleyballiefhebbers, spelers en speelsters, bestuurders en sportieve staff, vrijwilligers, supporters en professionelen, te danken voor de prestaties in 2020, in één van de moeilijkste jaren uit onze volleybalgeschiedenis. Een jaar waarin we ongekende en onvermoede limieten hebben bereikt van onze organisatie en volleybalbeleving. Bedankt aan ieder van jullie die hierin een rol heeft gespeeld !

 

Na het voorbije jaar kunnen we vandaag, amper enkele dagen ver in een nieuw decennium, bescheiden hopen dat de volleybalbeleving snel kan terugkeren. Een volleybalbeleving die enkel mogelijk is mits we met z’n allen het virus en zijn afgeleiden onder controle krijgen. Met een gezamenlijke inspanning van ons allen, mits een gedisciplineerde aanpak, gaat dit lukken. Zowel voor onze gezamenlijke volleybalbeleving, ons mentaal welzijn als voor onze economie en voor de evolutie van de sanitaire crisis.

 

Samen kunnen we dit zeker aan. Ik wens jullie allen een minder uitdagend 2021 toe en een goede gezondheid voor uzelf uw familie en iedereen die u lief is.

 

Met sportieve groeten,

 

Guy JUWET                                                                     Claude KRIESCHER
Voorzitter Volley Belgium                                  Financieel Directeur Volley Belgium

 

Verder verloop van de competitie (mededeling van 18/12/2020)

Beste clubs,

Beste sporters,

Gelet de evolutie van de Covid-pandemie in België en de belangrijke impact op onze sportbeoefening heeft de raad van bestuur Volley Belgium in zijn vergadering van donderdagavond 17/12/2020 besloten om voor alle nationale reeksen met uitzondering van de Ligareeksen :

 • Het lopende seizoen volledig af te werken volgens het voorliggende en gekende annorama vanaf het moment dat ons dit door de overheid terug toegelaten wordt (conform de beslissingen van het Overlegcomité). Op datum van deze beslissing is de datum van herneming bepaald op 15 januari 2021 ( zie ook communicatie op de website van Volley Belgium de dato 10/12/2020 – klik hier );
 • Het indoorseizoen af te werken zonder dat er evenwel eindrangschikkingen zullen opgemaakt worden;
 • Geen regeling van stijgers en dalers toe te passen op einde seizoen in geen enkele nationale reeks (dus ook geen dalers in de ligareeksen);
 • We verwachten van onze clubs dat zij verder deelnemen aan de competities waarop ze ingeschreven hebben (inclusief het spelen van voorwedstrijden in 3e nationale) volgens de bestaande reglementen en met strikt respect van alle van kracht zijnde Covid-protocols ( zie website Volley Belgium – klik hier );
 • Clubs die, om uitzonderlijke redenen, niet meer zouden willen deelnemen bij verderzetting van onze competitie op datum dat we hiervoor toelating krijgen, dienen hun verzoek hiertoe schriftelijk gemotiveerd over te maken aan NOC-CNR ten laatste op zaterdag 16/01/21. Indien zij voor deze uitzonderlijke definitieve stopzetting een toelating bekomen voor hun club vanwege NOC-CNR zullen er geen kosten worden aangerekend doch deze clubs kunnen zich niet beroepen op eventuele prorata terugbetaling van reeds gemaakte kosten voor deze competitie. De beslissingen van het NOC-CNR dienaangaande kunnen enkel aangevochten worden volgens de bepalingen van het juridisch reglement Volley Belgium via de zgn. administratieve vorderingen.

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij NOC-CNR : NOC-CNR@volleybelgium.be

Namens de raad van bestuur Volley Belgium,

 

Guy Juwet                                            Johan Somers

Voorzitter Volley Belgium                   Voorzitter Nationale Ontmoetingscommissie

 

Voortzetting nationale competities (update 10/12/2020)

Beste volleybalcollega’s,

Het Overlegcomité van 27/11/2020 besliste om de sinds begin november 2020 van kracht zijnde maatregelen in de sportsector voorlopig niet te wijzigen. Een nieuwe wijziging kan dus ten vroegste verwacht worden na 15 januari 2021, datum van een volgend Overlegcomité.

Dit betekent dus concreet voor de volleybalsport :

 • De beide Liga’s (Heren & Dames) gaan verder met hun respectievelijke programma vermits de liga’s en hun clubs deze mogelijkheid kregen mits respect van de bijkomende protocols en veiligheidsmaatregelen opgelegd door de overheid voor onze liga’s.
 • De overige drie nationale reeksen blijven dus zonder competitie tot alvast de datum van 15 januari 2021. De vroegste datum van heropstart van de competities zal dus einde januari 2021 zijn. Dit omdat de raad van bestuur er naar streeft om steeds een minimale voorbereidingstijd te geven aan de spelers en speelsters alvorens hun competitie te hervatten. De nationale ontmoetingscommissie heeft, in overleg met de ontmoetingscommissies van FVWB en Volley Vlaanderen, een scenario uitgewerkt dat na de goedkeuring van de Raad van Bestuur van Volley Belgium ten laatste op vrijdag 18 december gecommuniceerd zal worden.

 

De Euromillions Cup Finals – aangepast verloop (16/11/2020)

In het Belgisch volleybal zijn ondertussen de mannen- en vrouwencompetities op het hoogste niveau heropgestart. De andere niveaus staan nog steeds op pauze tot ten vroegste 15 december. Deze competitiestop heeft zijn gevolgen voor de verderzetting van de nationale bekercompetitie. Organisator Volley Belgium heeft na overleg met haar vleugelfederaties een herwerking van deze competitie bekrachtigd. Volley Belgium heeft nog steeds als doel om de EuroMillions Cup Finals 2021 te organiseren op 21 februari 2021 in de Antwerpse Lotto Arena.

Zowel bij de mannencompetitie als bij de vrouwen wordt er rechtstreeks geschakeld naar de kwartfinales volgens de oorspronkelijke loting. Op deze manier blijven enkel de Liga teams over, die toelating hebben gekregen om te spelen volgens de opgelegde maatregelen en te volgen protocollen.

Bij de mannen zijn deze kwartfinales gekend. In de linkerhelft zijn dat Tectum Achel en BDO Haasrode Leuven. De winnaars nemen het op tegen Caruur Volley Gent of Knack Roeselare, titelverdediger. In de andere tabelhelft spelen VBC Waremme en Maaseik om een plaats in de halve finale tegen Descopan VolleyTeam Menen of Lindemans Aalst, verliezend finalist in 2020.

Ook bij de vrouwen ligt dit schema bijna vast. Daar zijn 9 Ligateams, zo zal de wedstrijd Modal Charleroi – VC Oudegem bepalen wie het opneemt tegen Jaraco Ladies Volley Limburg. Tchalou Volley en Hermes Rekkenshop Oostende, de titelverdediger, nemen de andere partij voor hun rekening. Aan de rechterkant nemen Interfreight Antwerp VT en VDK Gent Dames Volley het tegen elkaar op. Verliezend finalist Asterix Avo zal Volley Saturnus Michelbeke bekampen voor een plek bij de laatste vier.

Verneem hier hoe de EUROMILLIONS CUP FINALS verder zullen verlopen (Heren – Dames).

 

75 jaar Volley Belgium

 

 

Beste volleybalfan,

 

Op 27 oktober 2020 bestaat Volley Belgium (voorheen het Koninklijk Belgisch Volleybal Verbond) exact 75 jaar. Een respectabele leeftijd voor onze sportfederatie. Een verjaardag die door de Covid-omstandigheden op dit moment moeilijk in stijl kan gevierd worden. Maar een verjaardag die we ook niet zomaar willen laten voorbijglijden zonder toch even stil te staan en een kleine balans op te maken.

 

Het was immers in het jaar 1945, bij het einde van een andere zeer donkere periode – de tweede wereldoorlog – dat een aantal Belgische volleyballiefhebbers de federatie opgezet hebben. Een positieve stap die de basis legde van onze huidige organisatie.

 

Doorheen de jaren en dankzij de inzet van ontelbare vrijwilligers en medewerkers in onze clubs, onze provincies, onze vleugelfederaties en omheen het volleybal evolueerde de federatie uit tot wat het vandaag is. Een actieve federatie die ongeveer 62000 leden in België op een georganiseerde wijze aan het volleyballen brengt:

 

 • In het indoorvolleybal, het beachvolleybal, het zitvolleybal en waar sommigen ook al geproefd hebben van gras- en snowvolleybal;
 • Verspreid over ongeveer 560 clubs;
 • Verdeeld over recreatief, competitief en topvolleybal;
 • Verdeeld over dames en herenvolleybal;
 • Verdeeld over jeugd en seniores.

 

We zijn fier dat de federatie vandaag absoluut geen ‘oude’ dame geworden is, maar een heel dynamische organisatie: Volley Belgium als overkoepeling van de beide vleugelfederaties Volley Vlaanderen en Fédération Volley Wallonie-Bruxelles, elk met haar respectievelijke structuren en opdrachten, een Belgische federatie die haar rol in het internationaal volleybal meer dan waar maakt en die permanent werkt aan haar organisatiemodel om dag  in dag uit eigentijds te blijven.

 

Getuige daarvan onze gewaardeerde aanwezigheid in de internationale organisaties CEV en FIVB, de (inter-)nationale prestaties van onze ligaclubs, de rankings van onze Red Dragons en Yellow Tigers, en last but not least de recente prestaties van onze nationale jeugdteams. Voor het eerst in de Belgische geschiedenis staan we in 2021 immers met niet minder dan 3 jeugdteams op de Wereldkampioenschappen.

 

Als federatie blijven we, in nauw overleg met alle actoren en stakeholders, verder werken aan de ingeslagen weg richting toekomst. Door de hoogst uitzonderlijke omstandigheden met de wereldwijde gezondheidscrisis is alles even niet meer wat het ooit geweest is. Ook als volleybalgemeenschap dienen we logischerwijze de gevolgen te dragen van de Covid-pandemie en de ons opgelegde restricties door de overheden.

 

Met zijn allen hebben we echter de sleutel van de oplossing in handen. Het is onze ondeelbare gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om hier samen uit te komen en de toekomst van onze sport niet te hypothekeren.

 

Samen kunnen we dit aan !

 

Met sportieve groeten,

 

Guy Juwet

Voorzitter Volley Belgium

Geen competitiewedstrijden op 24 & 25 oktober

De raad van bestuur van Volley Belgium besliste in zijn vergadering van 22 oktober dat de geplande Liga-wedstrijden Dames en Heren voor het weekend van 24 en 25 oktober niet kunnen plaatsvinden.
Het specifieke COVID-protocol dat voorligt bij de ministers van sport was bij aanvang van de vergadering immers nog niet goedgekeurd, waardoor alle wedstrijden voor komend weekend meteen geannuleerd werden.
De raad van bestuur Volley Belgium zal verder de beslissingen van het Nationale Overlegcomité van 22/10 opvolgen met de betrokken ministers met betrekking tot het voorliggende protocol. In de loop van volgende week beslist de raad van bestuur Volley Belgium in overleg met de liga clubs of er opnieuw kan gespeeld worden in de beide hoogste reeksen van het Belgisch volleybal. Dit mits strikt respect van het specifieke protocol.
Alle wedstrijden in de andere drie nationale reeksen werden reeds eerder uitgesteld tot en met het weekend van 7 & 8 november.

Geert De Dobbeleer verkozen tot lid Raad van Bestuur CEV & FIVB

Vandaag vonden in Wenen de verkiezingen plaats met betrekking op verschillende CEV-commissies en de CEV Raad van Bestuur. Volley Belgium trok naar voor met een aantal zeer sterke kandidaten. CEV President Aleksandar Boričić werd herkozen voor een nieuwe legislatuur van 4 jaar.
Voor België stonden op de kieslijst:
– Geert De Dobbeleer: Board of Administration
– Guy Juwet: European Financial Commission
– Gert Vande Broek: European Coaches Commission
– Arturo Di Giacomo: European Refereeing Commission
– Claude Kriescher: European Sports Organising Commission.
Geert De Dobbeleer, Algemeen Directeur Volley Vlaanderen, werd verkozen met 36 stemmen en kreeg zo het tweede hoogste aantal achter zich. Enkel Lubomir Ganev (Bulgarije) deed beter met 37 stemmen. De Raad van Bestuur voor CEV bestaat uit 18 verkozenen en President Boričić. De nieuwe Raad van Bestuur zal op een later moment de commissieleden bepalen. Waaronder enkele Belgische kandidaten uit het bovenstaande lijstje. Deze aanstelling is de bekroning van een constructieve en positieve samenwerking tussen meerdere Belgische volleybalvertegenwoordigers actief in het Europese volleybal doorheen de jaren.
In een eerste reactie vanuit Wenen is De Dobbeleer opgelucht: “De Belgische federatie en ikzelf geloven erg sterk in de ontwikkeling van het volleybal op een strategische lange termijn planning. Daarnaast moet ook de band, waar ik sterk in geloof, tussen de hoogste en laagste niveaus nog meer versterkt worden. Ik ben verheugd dat we met dit competente en geëngageerde team met deze zaken aan de slag kunnen gaan. Deze vertegenwoordiging vanuit de Belgische federatie is belangrijk om de belangen van onze nationale teams en clubvolleybal op hoog niveau te houden en verder te blijven ontwikkelen.”
De Dobbeleer diende ook een kandidatuur in voor de Raad van Bestuur van FIVB, de wereldwijde volleybalfederatie. De Belgische delegatie meldt dat ook hier De Dobbeleer verkozen werd om namens de Europese Volleybalfederatie CEV te zetelen in de Raad van Bestuur. Guy Juwet, president van Volley Belgium toonde zich verheugd: “ Dit is voor het Belgische volleybal een ideale manier om aan de wereld te tonen waartoe wij als volleyballand in staat zijn. Als president van Volley Belgium vind ik deze erkenning vanwege de Europese collega’s voor de prestaties van het team van Volley Belgium een geweldige opsteker. Naast de organisatie van de grootste toernooien op wereldniveau hopen wij nu met onze expertise ook het wereldwijde volleybal naar een hoger niveau te kunnen tillen.”