De Euromillions Cup Finals – aangepast verloop (16/11/2020)

In het Belgisch volleybal zijn ondertussen de mannen- en vrouwencompetities op het hoogste niveau heropgestart. De andere niveaus staan nog steeds op pauze tot ten vroegste 15 december. Deze competitiestop heeft zijn gevolgen voor de verderzetting van de nationale bekercompetitie. Organisator Volley Belgium heeft na overleg met haar vleugelfederaties een herwerking van deze competitie bekrachtigd. Volley Belgium heeft nog steeds als doel om de EuroMillions Cup Finals 2021 te organiseren op 21 februari 2021 in de Antwerpse Lotto Arena.

Zowel bij de mannencompetitie als bij de vrouwen wordt er rechtstreeks geschakeld naar de kwartfinales volgens de oorspronkelijke loting. Op deze manier blijven enkel de Liga teams over, die toelating hebben gekregen om te spelen volgens de opgelegde maatregelen en te volgen protocollen.

Bij de mannen zijn deze kwartfinales gekend. In de linkerhelft zijn dat Tectum Achel en BDO Haasrode Leuven. De winnaars nemen het op tegen Caruur Volley Gent of Knack Roeselare, titelverdediger. In de andere tabelhelft spelen VBC Waremme en Maaseik om een plaats in de halve finale tegen Descopan VolleyTeam Menen of Lindemans Aalst, verliezend finalist in 2020.

Ook bij de vrouwen ligt dit schema bijna vast. Daar zijn 9 Ligateams, zo zal de wedstrijd Modal Charleroi – VC Oudegem bepalen wie het opneemt tegen Jaraco Ladies Volley Limburg. Tchalou Volley en Hermes Rekkenshop Oostende, de titelverdediger, nemen de andere partij voor hun rekening. Aan de rechterkant nemen Interfreight Antwerp VT en VDK Gent Dames Volley het tegen elkaar op. Verliezend finalist Asterix Avo zal Volley Saturnus Michelbeke bekampen voor een plek bij de laatste vier.

Verneem hier hoe de EUROMILLIONS CUP FINALS verder zullen verlopen (Heren – Dames).

 

Gevolgen van maatregelen ter bestrijding van de Covidpandemie op de Belgische volleybalcompetitie

Beste sporters,

 

In deze tijden gaat onze aandacht in eerste instantie uit naar de maatschappelijke gezondheidstoestand in ons land. We zijn ervan overtuigd dat de strijd tegen het virus enkel kan gewonnen worden mits strikte naleving van alle geldende voorschriften en richtlijnen door ieder van ons.  Deze attitude is de enige juiste om het gevecht tegen het virus te winnen en ons bijgevolg toe te laten de volleybalsport zo snel mogelijk te kunnen laten beoefenen.

 

Na de communicatie vanwege de federale overheid op vrijdagavond 30 oktober met betrekking tot de lockdown en de nieuwe uitgewerkte maatregelen inzake de bestrijding van het Covid-virus vat ik even de situatie samen voor wat betreft het belgisch volleybal. Deze communicatie wordt opgemaakt op basis van de kennis die we vandaag hebben en kan bijgevolg steeds bijgesteld worden in functie van verdere ontwikkelingen.

 

 • Alle competities met uitzondering van de beide liga’s (de nationale competities, alle provinciale en promoreeksen + jeugdreeksen) worden on hold gezet tot minstens 15 december 2020.  Dit betekent concreet dat er in 2020 geen competitie en/of bekerwedstrijden meer zullen gespeeld worden op deze niveaus. Gelet de teams nadien een periode nodig hebben om de trainingen te hervatten voorzien we -onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen- een minimale blokkering van de competities tot en met het weekend van 9 en 10 januari. De collega’s van de ontmoetingscommissies bekijken hoe dit best kan opgevangen worden.
 • Voor de beide liga’s geldt immers een uitzonderingsprocedure welke met de overheden werd uitgewerkt en door beide ministers van sport goedgekeurd werd. Mits strikte nalaving van een specifiek bijkomende protocol -welke belangrijke inspanningen vergt van de clubs- wordt de competitie én bekercompetitie verder gezet zoals initieel voorzien. We hebben als federatie besloten dat de competitie op het hoogste niveau verder zal doorgaan omdat de federale overheid dit verantwoord vindt om deze in te richten volgens de afgesproken protocols.
  • Wat betreft de Liga Heren hebben de acht clubs zich bereid verklaard de competities met respect van alle regels verder te zetten.
  • Wat betreft de Liga Dames wordt de competitie hervat met de clubs die zich in orde hebben gezet met de gemaakte afspraken en voordien reeds eerder gecommuniceerde protocols, dit in vervolg op de vergadering van 28/10 met de federatie.

 

Als federatie hopen we dat de impact van het virus op ieder van jullie zo beperkt mogelijk blijft. De bestrijding vergt een individuele en gezamenlijke zin voor verantwoordelijkheid. Wij zullen elke aanpassing, beperking en maatregel vanuit de overheid in het belang van de gezondheid loyaal ondersteunen. We rekenen op ieder van jullie.

 

Sportieve groeten,

 

Guy Juwet      Jean-Paul De Buysscher         Daniel Van Daele         Johan Somers

75 jaar Volley Belgium

 

 

Beste volleybalfan,

 

Op 27 oktober 2020 bestaat Volley Belgium (voorheen het Koninklijk Belgisch Volleybal Verbond) exact 75 jaar. Een respectabele leeftijd voor onze sportfederatie. Een verjaardag die door de Covid-omstandigheden op dit moment moeilijk in stijl kan gevierd worden. Maar een verjaardag die we ook niet zomaar willen laten voorbijglijden zonder toch even stil te staan en een kleine balans op te maken.

 

Het was immers in het jaar 1945, bij het einde van een andere zeer donkere periode – de tweede wereldoorlog – dat een aantal Belgische volleyballiefhebbers de federatie opgezet hebben. Een positieve stap die de basis legde van onze huidige organisatie.

 

Doorheen de jaren en dankzij de inzet van ontelbare vrijwilligers en medewerkers in onze clubs, onze provincies, onze vleugelfederaties en omheen het volleybal evolueerde de federatie uit tot wat het vandaag is. Een actieve federatie die ongeveer 62000 leden in België op een georganiseerde wijze aan het volleyballen brengt:

 

 • In het indoorvolleybal, het beachvolleybal, het zitvolleybal en waar sommigen ook al geproefd hebben van gras- en snowvolleybal;
 • Verspreid over ongeveer 560 clubs;
 • Verdeeld over recreatief, competitief en topvolleybal;
 • Verdeeld over dames en herenvolleybal;
 • Verdeeld over jeugd en seniores.

 

We zijn fier dat de federatie vandaag absoluut geen ‘oude’ dame geworden is, maar een heel dynamische organisatie: Volley Belgium als overkoepeling van de beide vleugelfederaties Volley Vlaanderen en Fédération Volley Wallonie-Bruxelles, elk met haar respectievelijke structuren en opdrachten, een Belgische federatie die haar rol in het internationaal volleybal meer dan waar maakt en die permanent werkt aan haar organisatiemodel om dag  in dag uit eigentijds te blijven.

 

Getuige daarvan onze gewaardeerde aanwezigheid in de internationale organisaties CEV en FIVB, de (inter-)nationale prestaties van onze ligaclubs, de rankings van onze Red Dragons en Yellow Tigers, en last but not least de recente prestaties van onze nationale jeugdteams. Voor het eerst in de Belgische geschiedenis staan we in 2021 immers met niet minder dan 3 jeugdteams op de Wereldkampioenschappen.

 

Als federatie blijven we, in nauw overleg met alle actoren en stakeholders, verder werken aan de ingeslagen weg richting toekomst. Door de hoogst uitzonderlijke omstandigheden met de wereldwijde gezondheidscrisis is alles even niet meer wat het ooit geweest is. Ook als volleybalgemeenschap dienen we logischerwijze de gevolgen te dragen van de Covid-pandemie en de ons opgelegde restricties door de overheden.

 

Met zijn allen hebben we echter de sleutel van de oplossing in handen. Het is onze ondeelbare gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om hier samen uit te komen en de toekomst van onze sport niet te hypothekeren.

 

Samen kunnen we dit aan !

 

Met sportieve groeten,

 

Guy Juwet

Voorzitter Volley Belgium

Geen competitiewedstrijden op 24 & 25 oktober

De raad van bestuur van Volley Belgium besliste in zijn vergadering van 22 oktober dat de geplande Liga-wedstrijden Dames en Heren voor het weekend van 24 en 25 oktober niet kunnen plaatsvinden.
Het specifieke COVID-protocol dat voorligt bij de ministers van sport was bij aanvang van de vergadering immers nog niet goedgekeurd, waardoor alle wedstrijden voor komend weekend meteen geannuleerd werden.
De raad van bestuur Volley Belgium zal verder de beslissingen van het Nationale Overlegcomité van 22/10 opvolgen met de betrokken ministers met betrekking tot het voorliggende protocol. In de loop van volgende week beslist de raad van bestuur Volley Belgium in overleg met de liga clubs of er opnieuw kan gespeeld worden in de beide hoogste reeksen van het Belgisch volleybal. Dit mits strikt respect van het specifieke protocol.
Alle wedstrijden in de andere drie nationale reeksen werden reeds eerder uitgesteld tot en met het weekend van 7 & 8 november.

Geert De Dobbeleer verkozen tot lid Raad van Bestuur CEV & FIVB

Vandaag vonden in Wenen de verkiezingen plaats met betrekking op verschillende CEV-commissies en de CEV Raad van Bestuur. Volley Belgium trok naar voor met een aantal zeer sterke kandidaten. CEV President Aleksandar Boričić werd herkozen voor een nieuwe legislatuur van 4 jaar.
Voor België stonden op de kieslijst:
– Geert De Dobbeleer: Board of Administration
– Guy Juwet: European Financial Commission
– Gert Vande Broek: European Coaches Commission
– Arturo Di Giacomo: European Refereeing Commission
– Claude Kriescher: European Sports Organising Commission.
Geert De Dobbeleer, Algemeen Directeur Volley Vlaanderen, werd verkozen met 36 stemmen en kreeg zo het tweede hoogste aantal achter zich. Enkel Lubomir Ganev (Bulgarije) deed beter met 37 stemmen. De Raad van Bestuur voor CEV bestaat uit 18 verkozenen en President Boričić. De nieuwe Raad van Bestuur zal op een later moment de commissieleden bepalen. Waaronder enkele Belgische kandidaten uit het bovenstaande lijstje. Deze aanstelling is de bekroning van een constructieve en positieve samenwerking tussen meerdere Belgische volleybalvertegenwoordigers actief in het Europese volleybal doorheen de jaren.
In een eerste reactie vanuit Wenen is De Dobbeleer opgelucht: “De Belgische federatie en ikzelf geloven erg sterk in de ontwikkeling van het volleybal op een strategische lange termijn planning. Daarnaast moet ook de band, waar ik sterk in geloof, tussen de hoogste en laagste niveaus nog meer versterkt worden. Ik ben verheugd dat we met dit competente en geëngageerde team met deze zaken aan de slag kunnen gaan. Deze vertegenwoordiging vanuit de Belgische federatie is belangrijk om de belangen van onze nationale teams en clubvolleybal op hoog niveau te houden en verder te blijven ontwikkelen.”
De Dobbeleer diende ook een kandidatuur in voor de Raad van Bestuur van FIVB, de wereldwijde volleybalfederatie. De Belgische delegatie meldt dat ook hier De Dobbeleer verkozen werd om namens de Europese Volleybalfederatie CEV te zetelen in de Raad van Bestuur. Guy Juwet, president van Volley Belgium toonde zich verheugd: “ Dit is voor het Belgische volleybal een ideale manier om aan de wereld te tonen waartoe wij als volleyballand in staat zijn. Als president van Volley Belgium vind ik deze erkenning vanwege de Europese collega’s voor de prestaties van het team van Volley Belgium een geweldige opsteker. Naast de organisatie van de grootste toernooien op wereldniveau hopen wij nu met onze expertise ook het wereldwijde volleybal naar een hoger niveau te kunnen tillen.”

Onderbreking van de volleybalcompetities – 2020.10.13

Na overleg tussen de ministers van sport van Vlaanderen en Wallonie, de heer Ben Weyts en mevrouw Valérie Glatigny, en de verantwoordelijken van de sportsector, werd beslist om, in het kader van de strijd tegen het oprukkende Corona-virus, strengere maatregelen op te leggen voor de beoefening van de indoorsporten.

Zo worden de indoorcompetities in Belgie voor de periode van één maand on hold gezet. Er zullen dus geen wedstrijden doorgaan tussen 13 oktober en het einde van de herfstvakantie, namelijk 8 november. Voor de wedstrijden op het hoogste niveau (de beide Liga-reeksen) wordt gewacht op de beslissing van de ministers (gesprekken met de sportsector nog aan de gang).

Alle wedstrijden in de nationale competities worden door de nationale ontmoetingscommissie geannuleerd (zowel competitie als de bekercompetitie). De situatie wordt verder op de voet opgevolgd en zal permanent geëvalueerd worden.

Sam Van Welden, een legende is van ons heengegaan

 

We vinden geen woorden om onze droefheid bij het overlijden van Sam Van Welden uit te drukken. Sam zullen we ons herinneren als ‘de opa van het Belgisch volleybal’ : steeds positief, steeds constructief en met de allergrootste passie voor onze sport. Tot enige jaren geleden (hij had ruim de kaap van de 90 jaar gepasseerd) was Sam vaste toeschouwer van de wedstrijden van de Topsportschool in Vilvoorde. Sam, de man die zelf deelnam als scheidsrechter aan twee olympische spelen ( ’68 in Mexico en ’72 in Munchen) en er ook de beide olympische finales in het volleybal toebedeeld kreeg als Belgisch scheidsrechter, is ook steeds een grote steun geweest voor jonge scheidsrechters in onze sport.

Maar naast zijn onbetwiste volleybalkwaliteiten als nationaal en internationaal scheidsrechter en als instructor FIVB zal Sam steevast herinnerd worden als een uiterst eenvoudige vriendelijke man, geliefd door iedereen met een zeer groot positivisme en een brede glimlach voor eenieder.

 

Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn familie en aan zijn naasten.

 

Lees ook :

http://volleymagazine.be/2020/10/01/volleymonument-sam-van-welden-overleden/

https://sporza.be/nl/2020/10/01/topvolleyref-sam-van-welden-overleden-volleybal-verliest-zijn-vriendelijke-opa~1601558784330/

 

 

20 06 24 : Resultaat van de trekking voor de BELGIAN CUP 2021

De competitiehervorming zorgt voor veel nieuw bloed in de nationale arena, en dat heeft wel wat invloed op de Beker van België!

Door het groot aantal ploegen wordt de BELGIAN CUP volgend seizoen gespeeld met voorronden, en dit zowel bij de dames als de heren.

De voorronden gaan door op:

 • PRE 1 : 19-20 september 2020
 • PRE 2 : 29-30 september 2020
 • PRE 3 : 13-14 oktober 2020

De voorronden worden gespeeld door de ploegen uit NAT2 en NAT1.

De bepaling van het wedstrijdschema werd bepaald door een openbare trekking op woensdag 24 juni.

Het resultaat vindt u hier.

20 05 06 : De piramide staat er!

Jarenlang was de competitiehervorming een project.  Vandaag is de nieuwe structuur een feit.

De piramide staat er!

Op een stevige sokkel van vier series ‘Nationale 3’ (dit seizoen nog 3 bij de dames) staan twee series ‘Nationale 2’ verankerd. Kijken we verder naar boven, dan zien we één uit de kluiten gewassen serie ‘Nationale 1’ en, helemaal on top, de Liga.

In al deze nationale series kruisen Vlaamse en Waalse ploegen de degens.  Elke ploeg, elke club voelt zo de stuwing naar de top.

De vloeiende overgang tussen basis en top verzekert een hoogstaand spelniveau op alle geledingen van de competitie.  De hervorming versterkt tevens de samenwerking tussen Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles.

Ontmoet nu uw toekomstige tegenstanders:

Eindklassement 2019-2020 (2020/04/03)

Volgend op de beslissingen van de Raad van Bestuur van Volley Belgium op 27 maart werd het eindklassement in de hoogste reeksen van de Belgische volleybalcompetitie berekend.

Er worden geen kampioenstitels uitgereikt.

Het berekende eindklassement is de basis voor de bepaling van de stijgers en dalers, en ook voor de reorganisatie die volgt uit de competitiehervorming.

Eventuele bijkomende stijgers worden bepaald na afloop van de inschrijvingen.

Fernando Muños is de nieuwe coach van de Red Dragons (2020/02/27)

De 49-jarige Spanjaard Fernando Muñoz neemt de functie van bondscoach op zich bij de Red Dragons. Muñoz tekende een contract tot 2024 met een goed resultaat op de EK’s in 2021 en 2023 als voorname doelstellingen. De plaatsing voor het WK van 2022 staat ook met stip aangeduid.

Muñoz leidde van 2011 tot 2019 het Spaanse mannenteam naar hoogtepunten in het Spaanse volleybal. Met meerdere medailles in de European League toernooien en twee opeenvolgende kwalificaties voor de eindfase van een Europees Kampioenschap sluit Muñoz het Spaanse hoofdstuk af en maakt hij de overstap naar het Belgische team. De Red Dragons speelden onder meer tegen ‘zijn’ Spanje tijdens het Europees Kampioenschap in Antwerpen.

Ook als clubcoach verdiende hij al meer dan zijn strepen. Met name in de Griekse competitie won hij met Olympiacos tweemaal op rij de dubbel. Zowel in 2018 en 2019 werd dit team kampioen en bekerwinnaar. Daar werd hij in 2019 ook verkozen tot beste coach uit de competitie met als glansprestatie een zilveren medaille in de CEV Cup.

De federatie kiest voor iemand met ervaring in de top van het internationale volleybal die daarnaast met een lange termijn visie bijbehorende lange termijndoelen succesvol kon afvinken. Muñoz staat bekend om zijn positieve en professionele communicatie naar zowel jonge als ervaren spelers. Zijn Zuid-Europeaans temperament komt boven als leider van het team. Met een doorgedreven motivering naar de spelers en het team toe weet hij hen klaar te stomen voor de absolute top. De federatie is ervan overtuigd dat iemand met deze kwaliteiten het team naar een hoger niveau kan brengen.

Muñoz reageerde al kort op zijn aanstelling:” Voor mij is het een eer te mogen werken in de Belgische federatie en met de Red Dragons. Ik zou graag de heer De Buysscher en de heer Hoeyberghs bedanken om in mij te geloven om samen een succesvol project te starten. Zowel de korte als middellange en lange termijn doelstellingen zijn erg belangrijk en motiverend voor ieder van ons. Ik kijk er enorm naar uit om te starten en te beginnen werken met deze fantastische groep van spelers. Ik hoop dat alle fans zullen genieten van het volleybal dat we zullen brengen om onze doelen te bereiken.”

Zijn eerste optreden als Belgisch bondscoach zien we op 30 mei, tijdens de European Golden League in Brussel. Daar nemen de Red Dragons het op tegen, u raadt het al, Spanje.

De staf:
Assistent-Coach: Christophe Achten
Assistent-Coach / Scouter: nog te bepalen
Medische staf: SMAC UZ Leuven: prof. Stijn Bogaerts, Styn Vereecken en Linde Hervent
Krachttraining: Fons Vranken en Steven Opsteijn

Hoofdcoach bij volgende clubs:

 • V. MÓSTOLES (ESP)
 • D. LEGAMO (ESP)
 • 97/98 EUROESPORT BRUTIUM COSENZA (ITA)
 • 98/99 IVESUR EADE MALAGA (ESP)
 • 99/00-00/01-01/02-02/03-03/04 UNICAJA ALMERÍA (ESP)
 • 04/05-05/06REYAL GUADALAJARA (ESP)
 • 06/07-07/08-08/09-09/10ARKAS SPOR IZMIR (TUR)
 • 10/11 CMA NUMANCIA SORIA (ESP)
 • 11/12-12/13 Full time Spaans Bondscoach
 • 13/14-14/15-15/16-16/17 ZIRAAT ANKARA (TUR) en Spaans nationaal team
 • 17/18 18/19 19/20 OLYMPIACOS (GRE) en Spaans nationaal team

 

Palmares

 • Griekse competitie en bekerwinnaar: in 2018 2019
 • Winnaar CEV Challenge Cup: 2009
 • Winnaar Beker van Turkije: 2009
 • Winnaar Turkse competitie: 2007
 • Spaanse competitie in seizoenen 99/00 00/01 01/02 02/03
 • Beker van Spanje: 99/00 01/02
 • Spaanse Supercup: 00/01 03/04

 

In de rand van het nieuws rond de nieuwe bondscoach, in het kader van die lange termijn visie zal voormalig bondscoach Dominique Baeyens het beloftenproject 2020-2024 leiden. Het focuspunt ligt op de begeleiding en doorstroming van talenten naar de seniorploeg van de Red Dragons. Met deze individuele trajecten met persoonlijke opvolging wil de federatie de stap tussen beloftenteam en seniorteam verkleinen met het oog op de toekomst. Kris Eyckmans blijft aan als coach van het U20 team, de beloftencoach wordt op een later tijdstip kenbaar gemaakt.

Beker van België 2020, …. AND THE WINNER IS (2020/02/17)

Antwerpen : Volley Cup Finale :
Lindemans Aalst – Knack Roeselare : Knack Roeselare en kapitein Tuerlinckx winnen de cup. PROFICIAT!
foto VDB / BART VANDENBROUCKE
Antwerpen : Volley Cup finale :
Asterix Avo Beveren – Hermes Oostende : Oostende wint met kapitein Nina Coolman. PROFICIAT!
foto VDB / BART VANDENBROUCKE