deelname bij laattijdige aanwezigheid & wisselbordjes : twee verduidelijkingen in het reglement

Het competitiereglement werd verrijkt met twee artikels ter verduidelijking van bestaande regels.

U vindt ze op de pagina ‘reglementen‘.

 

Michel Loppe