Uitspraken juridische dossiers (tussen haakjes de datum van publicatie)

(2020 07 14) PFVBBP 2020/0033/NAT1D Uitspraak eerste aanleg dd 06/07/2020

(2020 06 15) PFVBBP 2019/0030/LB : uitspraak beroepsraad dd 26052020

(2020 06 15) PFVBBP 2019/0030/LB : uitspraak eerste aanleg dd 24022020

(2020 01 07) PFVBBP 2019/0029/LB : uitspraak eerste aanleg dd 17122019

(2019 07 08) PFVBBP 2019/0014/LB :  uitspraak beroepsraad dd 14062019

(2019 07 08) PFVBBP 2019/0014/LB :  uitspraak eerste aanleg dd 03042019

 

 

Commissies – Juridische raden

De statuten van VOLLEY BELGIUM voorzien drie nationale juridische raden, meer bepaald de raad van eerste aanleg, de beroepsraad en de verbrekingsraad.

Voorzitter raad van eerste aanleg

Frank VANDEWALLE

Voorzitter beroepsraad

Luc VANAVERBEKE

Voorzitter verbrekingsraad

Olivier ROSSILLON