Voortzetting nationale competities (update 10/12/2020)

Beste volleybalcollega’s,

Het Overlegcomité van 27/11/2020 besliste om de sinds begin november 2020 van kracht zijnde maatregelen in de sportsector voorlopig niet te wijzigen. Een nieuwe wijziging kan dus ten vroegste verwacht worden na 15 januari 2021, datum van een volgend Overlegcomité.

Dit betekent dus concreet voor de volleybalsport :

  • De beide Liga’s (Heren & Dames) gaan verder met hun respectievelijke programma vermits de liga’s en hun clubs deze mogelijkheid kregen mits respect van de bijkomende protocols en veiligheidsmaatregelen opgelegd door de overheid voor onze liga’s.
  • De overige drie nationale reeksen blijven dus zonder competitie tot alvast de datum van 15 januari 2021. De vroegste datum van heropstart van de competities zal dus einde januari 2021 zijn. Dit omdat de raad van bestuur er naar streeft om steeds een minimale voorbereidingstijd te geven aan de spelers en speelsters alvorens hun competitie te hervatten. De nationale ontmoetingscommissie heeft, in overleg met de ontmoetingscommissies van FVWB en Volley Vlaanderen, een scenario uitgewerkt dat na de goedkeuring van de Raad van Bestuur van Volley Belgium ten laatste op vrijdag 18 december gecommuniceerd zal worden.