bericht aan de clubs (25/01/2021) : stopzetting nationale competities NAT1, NAT2 & NAT3

Geachte voorzitter, geachte secretaris,

Gezien de evolutie en de huidige situatie van de corona-pandemie met de daarmee gepaard gaande maatregelen en rekening houdende met de beslissingen van het Belgische Overlegcomité dd. 22/01 heeft de Raad van Bestuur Volley Belgium in gezamenlijk overleg met beide vleugelfederaties Volley Vlaanderen en Fédération Volley Wallonie-Bruxelles de hiernavolgende beslissing genomen:

De competitie van het lopende seizoen ’20- ‘21 in de nationale reeksen (NAT1, NAT2, NAT3) zowel bij dames als bij heren, uitgezonderd LIGA, wordt definitief STOPGEZET voor de rest van het seizoen. Dit betekent dat er geen heropstart van de competitie meer zal gebeuren tijdens dit seizoen.

Indien de situatie en de maatregelen (federale en plaatselijke) het terug zouden toelaten, is het de clubs natuurlijk toegelaten om trainingen te hervatten, onderling vriendschappelijke wedstrijden of andere te organiseren. Dit evenwel steeds met inachtname van de geldende federale en/of lokale voorschriften of protocollen.

Hopelijk evolueren de omstandigheden in de goede richting zodat we in september 2021 een nieuw seizoen kunnen aanvatten. Dit nieuwe seizoen zal op identieke wijze georganiseerd worden als het huidige.

 

Johan Somers

Voorzitter Nationale Ontmoetingscommissie