COVID-19 : aanpassing van enkele deadlines (2020/05/14)

Corona zorgt voor extra maatregelen en regels, zo ook voor onze sport.

Volgens gewoonte zouden de reglementen publiek moeten zijn vòòr de inschrijvingen door de clubs.

Door de gegeven omstandigheden moest nog extra, doch niet onbelangrijke, informatie toegevoegd worden.

 

Alle publicaties moeten eerst goedkeuring krijgen van de RvB VB, wat zal gebeuren op 19 mei ek.

De reglementen zullen bijgevolg gepubliceerd worden op 22/05/2020.

 

Natuurlijk hebben haast alle clubs plichtbewust ingeschreven met als deadline 15 mei, zoals gewoonlijk.

Maar omdat de reglementen niet tijdig gepubliceerd konden worden, wil Volley Belgium de clubs de kans en de tijd geven de nieuwe regelgevingen door te nemen alvorens de inschrijvingen af te sluiten.

Daarvoor zal de deadline voor de inschrijvingen uitgebreid worden tot 25/05/2020.

 

De voorkalenders zullen gepubliceerd worden op de website van Volley Belgium uiterlijk op 08/06/2020 waarna de clubs tijd hebben tot 30/06/2020 om gratis wijzigingen aan te vragen.