COVID protocol 4.0 in voege vanaf 6 september 2021

COVID protocol – versie 4.0 – update 06.09.2021

  1. Inleiding

De nationale veiligheidsraad besliste in zijn vergadering van 20 augustus 2021 om de beperkende maatregelen voortvloeiende uit de vorige protocollen voor de sport geheel te laten wegvallen. Deze beslissing werd overgenomen door de ministers van sport van de deelstaten.

De COVID-cel besliste in zijn vergadering van 3 september 2021 om deze beslissing integraal over te nemen voor de organisatie van wedstrijden in de verschillende nationale competities.

 

  1. Aanbeveling

Het is nu aan ons allemaal om er samen voor te zorgen dat we kunnen blijven volleyballen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid!

Voor alles geldt: blijf je gezond verstand gebruiken.

  • Heb je gezondheidsklachten? Blijf thuis, bezoek je behandelde huisarts en laat je testen;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen ( spelers, coaches, officials, supporters, ..);
  • Was vaak je handen met water en zeep/handgel, ook voor en na bezoek van je sportlocatie;
  • Gebruik enkel je eigen materialen (handdoeken, drinkbussen, etc.);
  • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent.

 

  1. Maatregelen lokale of regionale overheden

 Eventuele maatregelen opgelegd door lokale overheden met betrekking tot sportinfrastructuur dienen evenwel te blijven gerespecteerd. De thuisspelende clubs wordt gevraagd om deze ten laatste vier kalenderdagen voor de speeldag (dus op dinsdag voor wedstrijden op zaterdag en zondag, op maandag voor de vrijdagavondwedstrijden) voor de wedstrijd te melden aan de bezoekende clubs.

 

  1. Vragen ?

De commissie welke verantwoordelijk is voor de organisatie  van de nationale competities zal alle vragen van de clubs centraliseren en beantwoorden.

Het emailadres van de COVID-cel is niet meer actief.

Alle vragen dienen dan ook gericht te worden aan :  noc-cnr@volleybelgium.be