Herbenoeming Guy Juwet en Claude Kriescher tot juni 2025

Tijdens de Algemene Vergadering Volley Belgium welke georganiseerd werd op dinsdagavond 15/06 werd beslist om de mandaten van het dagelijks bestuur van Volley Belgium te vernieuwen voor 4 jaar.

  • Op voorstel van Volley Vlaanderen werd het mandaat van Guy Juwet als nationaal voorzitter van de federatie hernieuwd tot juni 2025.  Guy zal dit blijven doen in combinatie met zijn mandaat als secretaris van de European Financial Commission binnen de CEV, de overkoepelende Europese organisatie.
  • Op voorstel van de Fédération Volley Wallonie Bruxelles werd het mandaat van Claude Kriescher als financieel bestuurder van Volley Belgium hernieuwd tot juni 2025.  Claude zal dit blijven doen met zijn mandaat als Vice-Voorzitter van de Zonal Association WEVZA binnen de CEV.

Beide herbenoemingen werden unaniem goedgekeurd door de 18 effectieve leden van de Algemene Vergadering welke aangeduid werden door hun respectievelijke vleugelfederaties.