Oproep tot kandidaten voorzitter van de commissie ‘MANAGEMENT NATIONAL COMPETITIONS’ (MNC)

in het kader van haar werking stelt Volley Belgium de volgende niet-betaalde functie open

VOORZITTER VAN DE COMMISSIE ‘MANAGEMENT NATIONAL COMPETITIONS’ (MNC)

De voorzitter van de MNC is lid van één van de vleugels van Volley Belgium.

Samen met zijn adjunct (de voorzitter van de ontmoetingscommissie van de andere vleugel) en noodzakelijk geachte medewerkers vormt hij de MNC. De MNC en haar subcommissie homologatie komen samen op zijn initiatief. Indien de voorzitter belet is neemt de adjunct deze verantwoordelijkheid op zich.

De samenstelling van de commissie wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Volley Belgium bij aanvang van elk sportseizoen. De voorzitter vertegenwoordigt zijn commissie op de Raad van Bestuur van Volley Belgium.

BEVOEGDHEDEN VAN MNC

 • Samenstellen van de nationale reeksen (senioren heren & dames), inclusief de bevestiging van de stijgers & dalers;
 • Opstellen kalender van de reguliere competitie, inclusief testwedstrijden en eindronden, rekening houdende met internationale verplichtingen van ploegen en spelers;
 • Programmatie van de beker van België en de interfederale beker, inclusief de lottrekking;
 • Programmatie nationale jeugdkampioenschappen;
 • Toelaten van andere wedstrijden en toernooien van nationaal spelende clubs (Supercup, vriendschappelijke toernooien, internationale toernooien, …);
 • Coördinatie kalenderwijzigingen in voormelde competities;
 • Opvolgen van de communicatie ivm de wedstrijden (juistheid uitslagen, correct invullen wedstrijdbladen, klachten, … );
 • Opstellen competitiereglementen en de naleving ervan controleren. Vastleggen van de boeten bij overtredingen;
 • Homologeren van de zalen, materialen en technologieën voor de nationale reeksen ( met steun van de subcommissie Homologatie);
 • Contact onderhouden met de andere commissies van Volley Belgium voor onderwerpen van gemeenschappelijk belang, en met de externe organismen waaraan Volley Belgium eventuele voornoemde taken heeft toevertrouwd;
 • Instaan voor de media en communicatie;
 • Voorstellen jaarlijks budget aan de financieel directeur Volley Belgium;
 • Uitnodigen van AD-HOC medewerkers, wanneer de MNC het noodzakelijk acht;
 • Uitvoeren van door de Raad van Bestuur toevertrouwde taken.

Kandidaturen worden per aangetekend schrijven of per e-mail  (met bevestiging van ontvangst) ingediend op het secretariaat Volley Belgium, Sint Michielswarande 30A te 1040 Etterbeek, secretariat@volleybelgium.be , ten laatste op 1 mei 2023. De kandidaturen worden besproken op de Raad van Bestuur van Volley Belgium op 5 mei 2023.