Regels stijgen & dalen staan online

Voor de schematische voorstelling, zie pagina ‘reglementen’ onder ‘competitie’.

Voor duiding, zie verslag raad van bestuur van 13 juli 2023 onder ‘samenstelling’-‘secretariaat’.