Volley Belgium zoekt een voorzitter voor de Nationale Ontmoetingscommissie

In het kader van haar werking stelt Volley Belgium de volgende niet-betaalde functie open

VOORZITTER NATIONALE ONTMOETINGSCOMMISSIE 

De voorzitter van de Nationale Ontmoetingscommissie is lid van één van de vleugels van Volley Belgium en wordt benoemd door de raad van bestuur Volley Belgium.

Interesse? Lees dan de Oproep Kandidatuur NOC

Kandidaturen kunnen tot 10 april ingediend worden.