Geert De Dobbeleer verkozen tot lid Raad van Bestuur CEV & FIVB

Vandaag vonden in Wenen de verkiezingen plaats met betrekking op verschillende CEV-commissies en de CEV Raad van Bestuur. Volley Belgium trok naar voor met een aantal zeer sterke kandidaten. CEV President Aleksandar Boričić werd herkozen voor een nieuwe legislatuur van 4 jaar.
Voor België stonden op de kieslijst:
– Geert De Dobbeleer: Board of Administration
– Guy Juwet: European Financial Commission
– Gert Vande Broek: European Coaches Commission
– Arturo Di Giacomo: European Refereeing Commission
– Claude Kriescher: European Sports Organising Commission.
Geert De Dobbeleer, Algemeen Directeur Volley Vlaanderen, werd verkozen met 36 stemmen en kreeg zo het tweede hoogste aantal achter zich. Enkel Lubomir Ganev (Bulgarije) deed beter met 37 stemmen. De Raad van Bestuur voor CEV bestaat uit 18 verkozenen en President Boričić. De nieuwe Raad van Bestuur zal op een later moment de commissieleden bepalen. Waaronder enkele Belgische kandidaten uit het bovenstaande lijstje. Deze aanstelling is de bekroning van een constructieve en positieve samenwerking tussen meerdere Belgische volleybalvertegenwoordigers actief in het Europese volleybal doorheen de jaren.
In een eerste reactie vanuit Wenen is De Dobbeleer opgelucht: “De Belgische federatie en ikzelf geloven erg sterk in de ontwikkeling van het volleybal op een strategische lange termijn planning. Daarnaast moet ook de band, waar ik sterk in geloof, tussen de hoogste en laagste niveaus nog meer versterkt worden. Ik ben verheugd dat we met dit competente en geëngageerde team met deze zaken aan de slag kunnen gaan. Deze vertegenwoordiging vanuit de Belgische federatie is belangrijk om de belangen van onze nationale teams en clubvolleybal op hoog niveau te houden en verder te blijven ontwikkelen.”
De Dobbeleer diende ook een kandidatuur in voor de Raad van Bestuur van FIVB, de wereldwijde volleybalfederatie. De Belgische delegatie meldt dat ook hier De Dobbeleer verkozen werd om namens de Europese Volleybalfederatie CEV te zetelen in de Raad van Bestuur. Guy Juwet, president van Volley Belgium toonde zich verheugd: “ Dit is voor het Belgische volleybal een ideale manier om aan de wereld te tonen waartoe wij als volleyballand in staat zijn. Als president van Volley Belgium vind ik deze erkenning vanwege de Europese collega’s voor de prestaties van het team van Volley Belgium een geweldige opsteker. Naast de organisatie van de grootste toernooien op wereldniveau hopen wij nu met onze expertise ook het wereldwijde volleybal naar een hoger niveau te kunnen tillen.”