Meer ademruimte voor Liga-A clubs

Donderdagavond heeft de raad van bestuur van Volley Belgium beslist dat clubs die niet voldoen aan de licentievoorwaarden gesteld en opgelegd door de vzw Liga Heren toch kunnen aantreden in de hoogste reeks van het mannenvolleybal.
Aanleiding daarvoor zijn de signalen van noodlijdende clubs zowel in Liga A als Liga B die afhaken om te spelen in de hoogste afdeling of die niet willen promoveren vanuit Liga B.

De Liga A-clubs zullen nog altijd moeten voldoen aan bijvoorbeeld homologatievoorwaarden, maar zo zou onder andere de huidige verplichting opgelegd door de Liga om vier betaalde semi-profs te hebben wegvallen.
Volley Belgium neemt de taak op zich om de clubs case per case te begeleiden om op kwalitatieve manier deel te nemen aan de competitie in Liga A.

Volley Belgium heeft hieromtrent donderdagavond de vzw liga Heren op de hoogte gebracht.Dit is een unanieme beslissing van de raad van bestuur Volley Belgium

Volley Belgium is de internationaal erkende federatie en is de officiële organisator van de competitie. De vzw Liga Heren is de vertegenwoordiging van de huidige Liga A-ploegen en staat in voor de commercialisatie van de competitie.