Gevolgen van maatregelen ter bestrijding van de Covidpandemie op de Belgische volleybalcompetitie

Beste sporters,

 

In deze tijden gaat onze aandacht in eerste instantie uit naar de maatschappelijke gezondheidstoestand in ons land. We zijn ervan overtuigd dat de strijd tegen het virus enkel kan gewonnen worden mits strikte naleving van alle geldende voorschriften en richtlijnen door ieder van ons.  Deze attitude is de enige juiste om het gevecht tegen het virus te winnen en ons bijgevolg toe te laten de volleybalsport zo snel mogelijk te kunnen laten beoefenen.

 

Na de communicatie vanwege de federale overheid op vrijdagavond 30 oktober met betrekking tot de lockdown en de nieuwe uitgewerkte maatregelen inzake de bestrijding van het Covid-virus vat ik even de situatie samen voor wat betreft het belgisch volleybal. Deze communicatie wordt opgemaakt op basis van de kennis die we vandaag hebben en kan bijgevolg steeds bijgesteld worden in functie van verdere ontwikkelingen.

 

  • Alle competities met uitzondering van de beide liga’s (de nationale competities, alle provinciale en promoreeksen + jeugdreeksen) worden on hold gezet tot minstens 15 december 2020.  Dit betekent concreet dat er in 2020 geen competitie en/of bekerwedstrijden meer zullen gespeeld worden op deze niveaus. Gelet de teams nadien een periode nodig hebben om de trainingen te hervatten voorzien we -onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen- een minimale blokkering van de competities tot en met het weekend van 9 en 10 januari. De collega’s van de ontmoetingscommissies bekijken hoe dit best kan opgevangen worden.
  • Voor de beide liga’s geldt immers een uitzonderingsprocedure welke met de overheden werd uitgewerkt en door beide ministers van sport goedgekeurd werd. Mits strikte nalaving van een specifiek bijkomende protocol -welke belangrijke inspanningen vergt van de clubs- wordt de competitie én bekercompetitie verder gezet zoals initieel voorzien. We hebben als federatie besloten dat de competitie op het hoogste niveau verder zal doorgaan omdat de federale overheid dit verantwoord vindt om deze in te richten volgens de afgesproken protocols.
    • Wat betreft de Liga Heren hebben de acht clubs zich bereid verklaard de competities met respect van alle regels verder te zetten.
    • Wat betreft de Liga Dames wordt de competitie hervat met de clubs die zich in orde hebben gezet met de gemaakte afspraken en voordien reeds eerder gecommuniceerde protocols, dit in vervolg op de vergadering van 28/10 met de federatie.

 

Als federatie hopen we dat de impact van het virus op ieder van jullie zo beperkt mogelijk blijft. De bestrijding vergt een individuele en gezamenlijke zin voor verantwoordelijkheid. Wij zullen elke aanpassing, beperking en maatregel vanuit de overheid in het belang van de gezondheid loyaal ondersteunen. We rekenen op ieder van jullie.

 

Sportieve groeten,

 

Guy Juwet      Jean-Paul De Buysscher         Daniel Van Daele         Johan Somers