Sam Van Welden, een legende is van ons heengegaan

 

We vinden geen woorden om onze droefheid bij het overlijden van Sam Van Welden uit te drukken. Sam zullen we ons herinneren als ‘de opa van het Belgisch volleybal’ : steeds positief, steeds constructief en met de allergrootste passie voor onze sport. Tot enige jaren geleden (hij had ruim de kaap van de 90 jaar gepasseerd) was Sam vaste toeschouwer van de wedstrijden van de Topsportschool in Vilvoorde. Sam, de man die zelf deelnam als scheidsrechter aan twee olympische spelen ( ’68 in Mexico en ’72 in Munchen) en er ook de beide olympische finales in het volleybal toebedeeld kreeg als Belgisch scheidsrechter, is ook steeds een grote steun geweest voor jonge scheidsrechters in onze sport.

Maar naast zijn onbetwiste volleybalkwaliteiten als nationaal en internationaal scheidsrechter en als instructor FIVB zal Sam steevast herinnerd worden als een uiterst eenvoudige vriendelijke man, geliefd door iedereen met een zeer groot positivisme en een brede glimlach voor eenieder.

 

Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn familie en aan zijn naasten.

 

Lees ook :

http://volleymagazine.be/2020/10/01/volleymonument-sam-van-welden-overleden/

https://sporza.be/nl/2020/10/01/topvolleyref-sam-van-welden-overleden-volleybal-verliest-zijn-vriendelijke-opa~1601558784330/

 

 

Volley Belgium stelt de competitiestart op seniorenniveau uit !

Naar aanleiding van de verstrenging van de Covid-19 richtlijnen op federaal, niveau beslist Volley Belgium na overleg met Volley Vlaanderen en  Fédération Volley Wallonie-Bruxelles om een verbod uit te vaardigen op alle oefenwedstrijden en voorbereidingstoernooien gedurende de volledige maand augustus. Deze beslissing geldt voor alle teams welke deelnemen aan de nationale reeksen.

Om alle clubs én hun spelers en speelsters de mogelijkheid te bieden om een verantwoorde voorbereidingsperiode van minimum vier weken te voorzien, werd beslist om de competitiestart op seniorenniveau uit te stellen tot ten vroegste het weekend van 3 en 4 oktober. Ook de bekercompetities zullen niet van start gaan in september en worden eveneens uitgesteld.

Voor meer détails, kunt u op de website van Volley Vlaanderen en FVWB de lokale instructie en beslissingen terugvinden.

Samen met Volley Vlaanderen en FVWB houdt Volley Belgium de vinger aan de pols om de meest actuele richtlijnen aan de clubs te bezorgen.

Samen zorgen we ervoor dat we terug veilig kunnen sporten!

20 06 24 : Jean-Pol SOHY heeft ons verlaten

Een ikoon van het Belgische Volleyballandschap is van ons weggegaan.

Jean-Pol Sohy was al een tijdje ziek.  Hij vocht tegen de ziekte met wat hem restte aan kracht, maar in de vroege namiddag van zondag 21 juni eindigde zijn laatste match.

Jean-Pol hield van het leven. Jean-Pol hield van volley, zijn favoriete sport.  Wij eren hem voor ruim 45 jaar onverdroten inzet ten bate van het Belgische volleybal.

VOLLEY BELGIUM biedt de familie haar oprechte medeleven aan.

20 06 24 : Resultaat van de trekking voor de BELGIAN CUP 2021

De competitiehervorming zorgt voor veel nieuw bloed in de nationale arena, en dat heeft wel wat invloed op de Beker van België!

Door het groot aantal ploegen wordt de BELGIAN CUP volgend seizoen gespeeld met voorronden, en dit zowel bij de dames als de heren.

De voorronden gaan door op:

 • PRE 1 : 19-20 september 2020
 • PRE 2 : 29-30 september 2020
 • PRE 3 : 13-14 oktober 2020

De voorronden worden gespeeld door de ploegen uit NAT2 en NAT1.

De bepaling van het wedstrijdschema werd bepaald door een openbare trekking op woensdag 24 juni.

Het resultaat vindt u hier.

20 05 06 : De piramide staat er!

Jarenlang was de competitiehervorming een project.  Vandaag is de nieuwe structuur een feit.

De piramide staat er!

Op een stevige sokkel van vier series ‘Nationale 3’ (dit seizoen nog 3 bij de dames) staan twee series ‘Nationale 2’ verankerd. Kijken we verder naar boven, dan zien we één uit de kluiten gewassen serie ‘Nationale 1’ en, helemaal on top, de Liga.

In al deze nationale series kruisen Vlaamse en Waalse ploegen de degens.  Elke ploeg, elke club voelt zo de stuwing naar de top.

De vloeiende overgang tussen basis en top verzekert een hoogstaand spelniveau op alle geledingen van de competitie.  De hervorming versterkt tevens de samenwerking tussen Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles.

Ontmoet nu uw toekomstige tegenstanders:

VOLLEYBALCOMPETITIE NA COVID-19 – UPDATE (2020/06/03)

De Nationale Veiligheidsraad nam gisteren terug een aantal beslissingen met betrekking tot versoepeling van de regels voor onze sport.
( https://www.belgium.be/nl/corona)

Zoals verwacht werd het licht op groen gezet om de sportbeoefening te laten heropstarten voor niet-contactsporten. Weliswaar met een aantal strikt te respecteren regels inzake hygiëne en afstand houden, maar we kunnen er terug invliegen. Zowel indoor- als outdoorvolleybal is dus terug toegelaten.

Als nationale federatie rekenen we op jullie discipline om de door de overheid en de vleugelfederaties opgelegde regels nauwgezet op te volgen. Zo kunnen we samen een steentje bijdragen tot de indijking van de ontwikkeling van het virus.

De vleugelfederaties zullen deze week nog communiceren met hun clubs inzake een te respecteren protocol voor de beoefening van onze sport.

En zeker niet onbelangrijk : de plannen om in september de competities terug te laten opstarten in alle reeksen blijven nog steeds ‘op schema’.

We houden jullie op de hoogte van verdere evoluties.

 

COVID-19 : aanpassing van enkele deadlines (2020/05/14)

Corona zorgt voor extra maatregelen en regels, zo ook voor onze sport.

Volgens gewoonte zouden de reglementen publiek moeten zijn vòòr de inschrijvingen door de clubs.

Door de gegeven omstandigheden moest nog extra, doch niet onbelangrijke, informatie toegevoegd worden.

 

Alle publicaties moeten eerst goedkeuring krijgen van de RvB VB, wat zal gebeuren op 19 mei ek.

De reglementen zullen bijgevolg gepubliceerd worden op 22/05/2020.

 

Natuurlijk hebben haast alle clubs plichtbewust ingeschreven met als deadline 15 mei, zoals gewoonlijk.

Maar omdat de reglementen niet tijdig gepubliceerd konden worden, wil Volley Belgium de clubs de kans en de tijd geven de nieuwe regelgevingen door te nemen alvorens de inschrijvingen af te sluiten.

Daarvoor zal de deadline voor de inschrijvingen uitgebreid worden tot 25/05/2020.

 

De voorkalenders zullen gepubliceerd worden op de website van Volley Belgium uiterlijk op 08/06/2020 waarna de clubs tijd hebben tot 30/06/2020 om gratis wijzigingen aan te vragen.

 

 

 

Volleybalcompetitie na COVID-19 (2020/05/03)

Volley Belgium is volop bezig de nieuwe competities 2020-2021 voor te bereiden. Hiervoor worden vandaag reeds verschillende scenario’s uitgewerkt en klaar gezet welke nadien, rekening houdende met de specifieke adviezen van de Nationale Veiligheidsraad die we de komende weken nog zullen ontvangen voor sportfederaties, kunnen toegepast worden. 

 

We hopen als volleybalfederatie nog steeds dat de gevolgen van het Covid19 onder controle geraken en dat de competitie kan hervat worden in de loop van de maand september 2020. Zoals reeds meerdere malen toegelicht door de experten is beweging en sport een sterk middel om de weerbaarheid tegen het virus bij de jeugd op te bouwen. Een herneming van de sportieve activiteiten welke zal gebeuren met volle respect en inachtname van de door de de Nationale Veiligheidsraad en de overheid voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. 

 

Volley Belgium houdt eraan te melden dat de beslissing van de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles om de competitie niet op te starten voor januari 2021 enkel impact heeft op de hoogste reeks in Wallonie en dat hierdoor dus geen competities op nationaal niveau geïmpacteerd zijn. Derhalve is er dus ook geen impact op de werking in Volley Vlaanderen en worden dus ook geen Vlaamse clubs geïmpacteerd.

 

COVID-19 : Geen beachvolley deze zomer (2020/04/23)

 

Gelet de problematiek omtrent Covid19 zullen komende zomer geen beachtornooien georganiseerd kunnen worden in kader van het Belgian Beach circuit.

Tijdens de lente- en zomermaanden is het beachvolleybal voor veel volleyballers een manier om de conditie en techniek op pijl te houden. In die mate dat er naast heel wat recreatieve toernooien ook sinds decennia een heus Belgisch Beachvolley Circuit bestaat. Dit kampioenschap vindt plaats in 10 steden met als apotheose een driedaagse finale in Knokke-Heist. Deze toernooien worden niet georganiseerd in 2020. Dit betekent op zijn beurt dat er geen opvolgers voor de broers Vandecaveye en het duo Cools-Van den Vonder zijn. Zij kroonden zich in 2019 tot de Belgische kampioenen beachvolleybal.  In verschillende steden zagen organisatoren hun manche van het Beachvolley Circuit geannuleerd worden door de crisismaatregelen. Bovendien kan de federatie de gezondheid van de atleten, officials, medewerkers en beachvolleyfans niet voor de volle 100% garanderen en koos zij daarom om niet van start te gaan met beachvolleybalcompetities op alle niveaus.

Wij betreuren deze beslissing maar wensen te benadrukken dat nog steeds dat gezondheid in deze fase van “social distancing” primeert. De vele toernooien van het Belgian Beachvolley Championship en hun randactiviteiten worden steeds met veel enthousiasme onthaald door de deelnemers en fans. Het is op die georganiseerde evenementen vaak over de koppen lopen en dat is gezien de huidige omstandigheden uit den boze.

Boodschap van onze voorzitter (2020/04/10)

Beste volleybalvrienden,

Ik hoop dat de impact van Covid-19 voor jullie persoonlijk en jullie families beperkt blijft in deze moeilijke tijden. In het licht van de huidige omstandigheden is het belangrijker dan ooit om samen zorg te dragen voor jullie gezondheid en om de aanbevelingen van de nationale crisiscel, de experten en de Wereld Gezondheidsorganisatie maximaal op te volgen.

lees verder

Eindklassement 2019-2020 (2020/04/03)

Volgend op de beslissingen van de Raad van Bestuur van Volley Belgium op 27 maart werd het eindklassement in de hoogste reeksen van de Belgische volleybalcompetitie berekend.

Er worden geen kampioenstitels uitgereikt.

Het berekende eindklassement is de basis voor de bepaling van de stijgers en dalers, en ook voor de reorganisatie die volgt uit de competitiehervorming.

Eventuele bijkomende stijgers worden bepaald na afloop van de inschrijvingen.

Beslissing raad van bestuur VOLLEY BELGIUM VZW de dato 27/03/2020 (2020/03/30)

De raad van bestuur Volley Belgium vzw besliste op datum van 11 maart 2020 om de aan gang zijnde competities en bekercompetities op te schorten. Ook alle voorziene organisaties van Volley Belgium vzw, Volley Vlaanderen vzw en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles asbl werden geannuleerd gelet de uitzonderlijke impact van de situatie waarin we ons bevinden inzake de bestrijding van het Covid19-virus.

Derhalve besliste de raad van bestuur Volley Belgium vzw in zijn vergadering de dato 27 maart 2020 om, in deze situatie van uitzonderlijke overmacht, een definitief eindklassement op te maken op basis van het klassement op datum 11 maart 2020 , datum van de schorsing van de competitie [= algemene regel].

Echter, gelet op de specifieke en afwijkende opbouw van de kalender in de EUROMILLIONS VOLLEY LEAGUE (LAM) en gelet op het feit dat er reglementair reeds was voorzien om aan het einde van het seizoen GEEN daler te hebben naar niveau 2 wordt er op heden (nog) geen eindklassement opgemaakt in LAM. [= uitzondering 1].

De actuele uitzonderlijke toestand heeft verder tot gevolg gehad dat er in een aantal reeksen geen identiek aantal wedstrijden kon worden gespeeld door de ploegen. Vanuit het streven van de raad van bestuur om op een transparante en duidelijke manier een eindrangschikking te bepalen voor alle reeksen wordt enkel in dit specifieke geval een bijzondere berekening toegepast [= uitzondering 2].

 

Principes voor stijgen en dalen van ploegen :

 

1.      Er wordt dit jaar in geen enkele reeks een kampioenstitel uitgereikt;

2.      Voor de bepaling van de eindrangschikking wordt er in elke reeks uitgegaan van het klassement op datum van de schorsing van de competitie, dus op 11 maart 2020 (= algemene regel). Wat bv. de nationale reeksen betreft vallen de andere reeksen (incl. LAD en N1H) onder deze algemene regel;  (behalve LAM = uitzondering 1)

3.      Voor alle reeksen ( nationaal, divisie, provinciaal en gewestelijk) waar de ploegen geen identiek aantal wedstrijden hebben gespeeld wordt er voor de berekening van de eindrangschikking volgende werkwijze gehanteerd (= uitzondering 2):

o   We berekenen het gemiddeld aantal punten per wedstrijd voor elk team van de reeds gespeelde wedstrijden. Dit zijn de punten die je krijgt bij een overwinning of nederlaag;

o   Dat gemiddelde wordt vervolgens vermenigvuldigd met de nog te spelen wedstrijden en bijgeteld bij de reeds behaalde punten;

o   Op basis van het nieuw puntentotaal van elk team wordt er een nieuwe rangschikking bepaald die zal gelden als eindrangschikking voor het bepalen van de stijgers en de dalers in de verschillende reeksen;

o   Het gemiddeld aantal punten per wedstrijd zal ook de doorslag geven bij het vergelijken van ploegen uit verschillende reeksen, waar normaal gesproken testwedstrijden zouden gespeeld moeten worden.

Wat bv. de nationale reeksen betreft vallen de reeksen LBD en LBH onder uitzondering 2.

Na het toepassen van bovenstaande regels verkrijgen we de eindrangschikkingen voor het seizoen 2019-2020.

Deze eindrangschikkingen zullen gebruikt worden voor:

o   het bepalen van stijgers en dalers in de verschillende reeksen;

o   als basis voor de herindeling van de competitiereeksen met het oog op de competitiehervorming waarmee van start gegaan wordt in seizoen 2020-2021;

De verdeling van Europese tickets in de LAD zal beslist worden door Volley Belgium vzw na consultatie van de Belgian Volley League Women.

De verdeling van de Europese tickets LAM zal beslist worden door Volley Belgium na bespreking op het overlegorgaan tussen Volley Belgium vzw en de Belgische Volleyballiga vzw, zijnde de RCB (Regulation Co-operation Body).

De raad van bestuur Volley Belgium vzw en de beide vleugelfederaties zijn unaniem overtuigd om met deze regeling een zo transparant en eenduidig mogelijke beslissing te nemen met respect van de van kracht zijnde reglementeringen.

De beide vleugels engageren zich om deze beslissing en werkwijze eveneens door te trekken binnen de eigen vleugel en hun onderliggende provincies.

De definitieve eindrangschikking zal door de competitieleiders gepubliceerd worden op de websites van de 3 federaties tegen ten laatste 4 april 2020.

Namens de raad van bestuur Volley Belgium,

 

Guy JUWET                            Jean-Paul DE BUYSSCHER             Daniel VAN DAELE

voorzitter Volley Belgium   Voorzitter Volley Vlaanderen        Voorzitter FVWB

COVID-19 : update 30/03/2020 – Belangrijke beslissing Belgische volleybalcompetitie

NIEUW 30/03 /  beslissing RvB Volley Belgium 

 

NIEUW 19/03 : Het secretariaat Volley Belgium is tot nader order enkel open op afspraak. Wij blijven beschikbaar via mail en telefoon. 

NIEUW (18/03) Naar aanleiding van het besluit om alle indoor volleybalactiviteiten voor het 19-20 seizoen te stoppen, is er een besluit genomen voor het volgende BEACH volleybalseizoen. Alle BEACH-volleybalactiviteiten, op alle niveaus, worden tot eind mei stopgezet.

Nog vragen? Lees eerst de instructies van de federale regering.

NIEUW (17/03) CEV besloot tot uitstel,  tot nader order, van:

 • European Cup competitions (Champions League, CEV Cup and Challenge Cup) scheduled to take
  place until mid-May 2020,
 • Under-age Volleyball qualifiers scheduled for April & beginning of May 2020
 • CEV Beach Volleyball Continental Cup Phase 2 scheduled for the week 12 to 17 May 2020,
 • CEV Volleyball European Golden and Silver League 2020.

Alle Snow Volleyball events van het 2020 seizoen zijn afgelast.

FIVB stelt de Volleybal Nations League 2020 uit tot na de Olympische spelen. Beach volleybal evenementen wordt geval-per-geval geëvalueerd.

Voor wie internationaal gaat, hierbij een bericht van FIVB

We encourage you to refer to the following links for the latest information on the situation:

        Coronavirus 2019 – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
        Coronavirus situation reports – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
        Travel restrictions, flight operations and screening – https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov/ncov-travel-restrictions-flight-operations-and-screening
        Destination List – https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list

We would also like to share with you the latest medical advice to the athletes from the IOC’s Athlete365 platform:

        Coronavirus Outbreak Advice for Athletes –https://www.olympic.org/athlete365/well-being/coronavirus-outbreak-advice-for-athletes/
        IOC Medical and Scientific Director, Dr. Richard Budgett, advises on the Coronavirus – https://www.olympic.org/athlete365/well-being/ioc-medical-director-coronavirus-tokyo-2020/

Fernando Muños is de nieuwe coach van de Red Dragons (2020/02/27)

De 49-jarige Spanjaard Fernando Muñoz neemt de functie van bondscoach op zich bij de Red Dragons. Muñoz tekende een contract tot 2024 met een goed resultaat op de EK’s in 2021 en 2023 als voorname doelstellingen. De plaatsing voor het WK van 2022 staat ook met stip aangeduid.

Muñoz leidde van 2011 tot 2019 het Spaanse mannenteam naar hoogtepunten in het Spaanse volleybal. Met meerdere medailles in de European League toernooien en twee opeenvolgende kwalificaties voor de eindfase van een Europees Kampioenschap sluit Muñoz het Spaanse hoofdstuk af en maakt hij de overstap naar het Belgische team. De Red Dragons speelden onder meer tegen ‘zijn’ Spanje tijdens het Europees Kampioenschap in Antwerpen.

Ook als clubcoach verdiende hij al meer dan zijn strepen. Met name in de Griekse competitie won hij met Olympiacos tweemaal op rij de dubbel. Zowel in 2018 en 2019 werd dit team kampioen en bekerwinnaar. Daar werd hij in 2019 ook verkozen tot beste coach uit de competitie met als glansprestatie een zilveren medaille in de CEV Cup.

De federatie kiest voor iemand met ervaring in de top van het internationale volleybal die daarnaast met een lange termijn visie bijbehorende lange termijndoelen succesvol kon afvinken. Muñoz staat bekend om zijn positieve en professionele communicatie naar zowel jonge als ervaren spelers. Zijn Zuid-Europeaans temperament komt boven als leider van het team. Met een doorgedreven motivering naar de spelers en het team toe weet hij hen klaar te stomen voor de absolute top. De federatie is ervan overtuigd dat iemand met deze kwaliteiten het team naar een hoger niveau kan brengen.

Muñoz reageerde al kort op zijn aanstelling:” Voor mij is het een eer te mogen werken in de Belgische federatie en met de Red Dragons. Ik zou graag de heer De Buysscher en de heer Hoeyberghs bedanken om in mij te geloven om samen een succesvol project te starten. Zowel de korte als middellange en lange termijn doelstellingen zijn erg belangrijk en motiverend voor ieder van ons. Ik kijk er enorm naar uit om te starten en te beginnen werken met deze fantastische groep van spelers. Ik hoop dat alle fans zullen genieten van het volleybal dat we zullen brengen om onze doelen te bereiken.”

Zijn eerste optreden als Belgisch bondscoach zien we op 30 mei, tijdens de European Golden League in Brussel. Daar nemen de Red Dragons het op tegen, u raadt het al, Spanje.

De staf:
Assistent-Coach: Christophe Achten
Assistent-Coach / Scouter: nog te bepalen
Medische staf: SMAC UZ Leuven: prof. Stijn Bogaerts, Styn Vereecken en Linde Hervent
Krachttraining: Fons Vranken en Steven Opsteijn

Hoofdcoach bij volgende clubs:

 • V. MÓSTOLES (ESP)
 • D. LEGAMO (ESP)
 • 97/98 EUROESPORT BRUTIUM COSENZA (ITA)
 • 98/99 IVESUR EADE MALAGA (ESP)
 • 99/00-00/01-01/02-02/03-03/04 UNICAJA ALMERÍA (ESP)
 • 04/05-05/06REYAL GUADALAJARA (ESP)
 • 06/07-07/08-08/09-09/10ARKAS SPOR IZMIR (TUR)
 • 10/11 CMA NUMANCIA SORIA (ESP)
 • 11/12-12/13 Full time Spaans Bondscoach
 • 13/14-14/15-15/16-16/17 ZIRAAT ANKARA (TUR) en Spaans nationaal team
 • 17/18 18/19 19/20 OLYMPIACOS (GRE) en Spaans nationaal team

 

Palmares

 • Griekse competitie en bekerwinnaar: in 2018 2019
 • Winnaar CEV Challenge Cup: 2009
 • Winnaar Beker van Turkije: 2009
 • Winnaar Turkse competitie: 2007
 • Spaanse competitie in seizoenen 99/00 00/01 01/02 02/03
 • Beker van Spanje: 99/00 01/02
 • Spaanse Supercup: 00/01 03/04

 

In de rand van het nieuws rond de nieuwe bondscoach, in het kader van die lange termijn visie zal voormalig bondscoach Dominique Baeyens het beloftenproject 2020-2024 leiden. Het focuspunt ligt op de begeleiding en doorstroming van talenten naar de seniorploeg van de Red Dragons. Met deze individuele trajecten met persoonlijke opvolging wil de federatie de stap tussen beloftenteam en seniorteam verkleinen met het oog op de toekomst. Kris Eyckmans blijft aan als coach van het U20 team, de beloftencoach wordt op een later tijdstip kenbaar gemaakt.

Beker van België 2020, …. AND THE WINNER IS (2020/02/17)

Antwerpen : Volley Cup Finale :
Lindemans Aalst – Knack Roeselare : Knack Roeselare en kapitein Tuerlinckx winnen de cup. PROFICIAT!
foto VDB / BART VANDENBROUCKE
Antwerpen : Volley Cup finale :
Asterix Avo Beveren – Hermes Oostende : Oostende wint met kapitein Nina Coolman. PROFICIAT!
foto VDB / BART VANDENBROUCKE

Erik De Grave

Volley Belgium vernam het overlijden van haar ere-voorzitter Erik De Grave (31/10/2019).

Erik De Grave was tot tweemaal toe – van ’67 tot ’71 en van ’80 tot ’81 – voorzitter van het toenmalige Belgische Volleybalverbond.

U vindt het rouwbericht hier .

Met veel dankbaarheid voor zijn bijdrage aan het succes van onze sport biedt Volley Belgium de familie De Grave haar deelneming aan.

Competitiehervorming : veel winnaars, weinig verliezers

De aan de gang zijnde competitiehervorming zal op het einde van de huidige competitiejaar voor veel blije gezichten zorgen.  Er zullen immers heel vele stijgers zijn, en maar weinig dalers.  Het is één van de positieve resultaten van de groei naar de piramidale structuur van onze nationale volleybalcompetities.

Bij de heren zal komende zomer

 • 1 team stijgen van niveau 2 naar de Liga A (tegenover 0 dalers)
 • 2 teams stijgen van niveau 3 naar niveau 2 (tegenover 1 daler)
 • 10 (!) teams stijgen van niveau 4 naar niveau 3 (tegenover 1 daler)
 • 24 (!) teams stijgen van niveau 5 naar niveau 4 (tegenover 3 dalers)

Bij de dames is het overwicht van de stijgers zo mogelijk nog groter

 • 1 team stijgen van niveau 2 naar de Liga A (tegenover 1 daler)
 • 4 teams stijgen van niveau 4 naar niveau 2 (tegenover 4 dalers uit 2 naar 3)
 • 20 (!) teams stijgen van niveau 4 naar niveau 3 (tegenover 0 dalers)
 • 21 (!) teams stijgen van niveau 5 naar niveau 4 (tegenover 4 dalers)

Kijk snel naar men end of season en women end of season om te vernemen waar uw team moet eindigen om te kunnen stijgen.

Centraal in de huidige hervorming bevindt zich het niveau 3 (het huidige NAT1). Kijk hier  naar de details voor deze competitie.

BOIC-vorming : Women & Sports (19/11)

De Task Force “Women & Sports” van het BOIC stelt op 19/11 een inspirerende vorming voor rond de gendergelijkheid van topsporters, coaches, officials en bestuurders . Klik  hier voor meer info.